Kerk zijn betekent ook het gewone leven met elkaar delen en met elkaar je geloof verdiepen.

  • Huiskamer vinden?

    Zoek naar een huiskamer bij jou in de buurt. Zoek hier

  • Preeksamenvatting

    Input voor huiskamer bijeenkomsten. Kijk hier

  • Contact Team

    Communiceer met het huiskamer team. E-mail

Kerk zijn met elkaar gaat verder dan alleen de zondagse dienst. Kerk zijn betekent ook het gewone leven met elkaar delen en met elkaar je geloof verdiepen. Daarom faciliteren we als Kerk van de Nazarener in Vlaardingen de mogelijkheid om in kleinere groepen samen te komen en thuis verder te gaan met de boodschap die je zondag mee krijgt. Na de dienst op zondag wordt er online een samenvatting geplaatst met daarbij een aantal verdiepingsvragen naar aanleiding van de preek. Deze zijn te vinden op de website www.thuisverder.nl. De vragen dagen je uit in je zoektocht naar God en Zijn liefde. Ons verlangen is om samen in de vele huiskamers die onze gemeente rijk is thuis verder te praten, te ervaren en te ontdekken wie God is en wat jouw weg hierin is.

Ook de eerste volgelingen van Jezus kwamen bijeen om God en elkaar te ontmoeten. Deze ontmoetingen vonden plaats in de tempels. Maar daar bleef het niet bij: mensen deelden hun leven. Ze zongen, vochten, huilden, baden, lachten, werkten en bewonderden met elkaar, zoals ook dat populaire liedje ons uitdaagt te doen. Het gewone leven, dat is waar ‘kerk’ plaatsvond. De huiskamers van de Kerk van de Nazarener in Vlaardingen zijn de plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten. Wij kunnen zo, op een eigentijdse manier, invulling geven aan een leefwijze die al begon in de vroege kerk. In deze tijd waarin de drukte regeert, zullen mensen veel baat hebben bij een plek waarin ze zichzelf mogen zijn en van elkaar en God kunnen genieten.

De vele huiskamers die onze kerk kent, zijn allemaal verschillend in hun samenstelling. Sommige zijn samengesteld op levensfase, andere op woonplaats en weer andere zijn ontstaan vanuit een gedeeld verlangen. Iedereen mag zich aansluiten bij een van onze huiskamers. Dit kan door online op zoek te gaan naar een huiskamer op de website www.thuisverder.nl.

De coördinatie van de huiskamers wordt gedaan door een team van 6 personen uit de Kerk van de Nazarener Vlaardingen. Dit team ondersteunt de huiskamers waar nodig.

Ook helpt het team mensen die op zoek zijn naar een huiskamer. Wij hebben goed zicht op de bestaande huiskamers en brengen zoekende mensen in contact met bestaande huiskamers of wij helpen ze om een eigen huiskamer te starten. Op de website thuisverder.nl kan je vinden wie het huiskamerteam vormen. Spreek ons gerust eens aan na de dienst.