Drie andere woorden | Samenvatting

Drie andere woorden Ds. Dennis Mohn 4 december 2022 1 Johannes 2:3-11 Samenvatting In de eerste eeuwen van de kerk was er een beweging/sekte die nogal voor problemen zorgde, namelijk het gnosticisme. Wat vooral belangrijk was in gnosticisme waren individuen. Zelf, het individu. Gnosticisme was ook vaak gericht op het hoofd. Dat wat je in…