Om de week op woensdagavond.
Begin 20:00 uur | Inloop 19:30 uur

Al sinds enkele jaren is “Liefde 3D” een begrip in onze gemeente. Liefde 3D staat voor het grote liefdesgebod van Jezus: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, oftewel liefhebben in drie dimensies: Liefde 3D.

Liefde wordt in ons gelegd door God, maar is ook iets wat we in onszelf verder kunnen ontwikkelen. We kunnen leren over God, Hem daardoor beter leren kennen, waardoor we nog meer van Hem gaan houden. We kunnen leren om onze liefde in relaties beter tot uitdrukking te laten komen. Persoonlijke ontwikkeling is een gezonde manier van van jezelf houden.

Het onderwijsprogramma van onze gemeente is dan ook gericht op het groeien in liefde op deze drie leergebieden: God liefhebben, liefde in praktijk en persoonlijke ontwikkeling. Vandaar de naam: 3DAY!

De cursussen worden gegeven door gemeenteleden en de predikanten. Er zijn cursussen voor iedereen, of je nu net tot geloof bent gekomen of al jaren in de kerk zit en de onderwerpen zijn heel divers. Voor ieder wat wils dus. De meeste cursussen duren drie avonden en vragen inschrijving. Je hoeft niet lid te zijn van de gemeente om cursussen te mogen volgen.

 

Contactpersoon:   Ank Verhoeven   |   010 – 474 32 68   |   onderwijs@kvdnvlaardingen.nl

GOED LIEFHEBBEN OMWILLE
VAN DE WERELD. >>

In deze cirkel kun je zien welke leergebieden nog extra aandacht verdienen; als alle gebieden gelijk zijn, kan het wiel rollen.

GOD LIEFHEBBEN.

In een relatie moet je iemand leren kennen; in de relatie met God doe je dat onder andere door de Bijbel te lezen, door te bidden en door meer te leren over God en Zijn plan.

LIEFDE IN DE PRAKTIJK.

De liefde die je van God ontvangt, ontvang je om uit te delen. In je relaties met anderen, door dienstbaar te zijn en door het goede nieuws door te geven, te delen met anderen.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING.

In Christus vinden we nieuw leven – we leggen de oude mens af en worden een nieuwe schepping. Dat vertelt de Bijbel ons steeds opnieuw, maar in de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig. Door inzicht te zoeken in jezelf, maar ook door stil te zijn, is er ruimte voor groei. Je ontwikkelen betekent ook zorgdragen voor de wereld om je heen.

CURSUSAANBOD

John Wesley wordt gezien als de geestelijke vader van onze theologie. In vele opzichten verschilt onze kijk op onderwerpen zoals de Bijbel, verzoening, verlossing, zonde, redding, genade, nieuwe schepping, heiliging, etc. van wat we misschien gewend waren. Dat heeft ermee te maken dat de Kerk van de Nazarener en haar Wesleyaanse leer geen toonaangevend onderdeel van de Nederlandse Christelijke geloofstraditie waren. Velen in onze gemeente ervaren het belangrijkste verschil als: het gaat om liefde. Maar er is zeker meer te ontdekken. In deze cursus zullen we samen de hoofdlijnen van de Wesleyaanse theologie verkennen en de implicaties daarvan voor ons dagelijks leven.

Cursusleider: Ds. Dennis Mohn

Data: 9 en 23 januari, 6 februari

Bijna elke zondag wordt er op de kansel gesproken over mannen; de Bijbel staat er vol mee. Als vrouw moet je je dus altijd identificeren met een man. Als het over vrouwen gaat in de Bijbel, dan is het vaak niet positief. Maar niet voor niets staan er vijf vrouwen genoemd in het geslachtsregister van Jezus… niet voor niets krijgen vrouwen soms juist ook een buitengewoon grote rol voor de tijd waarin de Bijbel geschreven is. In deze cursus leren we een aantal van deze vrouwen beter kennen, hun verhaal beter begrijpen en inzien hoe juist hun rol vaak van wezenlijk belang was voor het plan van God.

Cursusleider: Pastor Ank Verhoeven

Data: 19 september, 3 en 17 oktober

Velen van ons denken bij het woord ‘aanbidding’ meteen aan het woord ‘muziek’, maar is dat terecht? En wat doen we daar eigenlijk op dat podium op zondagmorgen? Wat zegt de Bijbel over aanbidding, wat is het wel, wat is het niet? Daarover wil ik met jullie van gedachten wisselen op 3 april en uiteraard gaan we ook heerlijk met elkaar zingen, uhh, aanbidden!” Daarna zijn jullie van harte uitgenodigd voor de extra dienst op zaterdagavond 20 april, waarin er ruimte is voor stilte en aanbidding. Bij aanmelding ontvang je hierover meer informatie.

Cursusleiders: Gerja Wolf

Data: 3 en 20 april

Wij leven in unieke tijden. Onze razendsnel ontwikkelende wetenschap dwingt ons na te denken over het leven, ons bestaan en het geloof. Zo helpen ons de ontdekkingen en ontwikkelingen in de moderne theologie om na te denken over mogelijk nieuwe formuleringen van ons geloof in deze tijd. Als u mee wilt en durft op deze spannende maar soms lastige ontdekkingsreis nodig ik u uit.

Cursusleider: Ds. Ed Meenderink

Data: 19 september, 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november

Mag ik dit wel vragen? Hoort God me wel? Heb ik wel genoeg geloof? Hoe weet ik of dit van God is? Gebed kan gepaard gaan met ongemak, vragen en twijfels. Je kunt zelfs geneigd zijn het een beetje op te geven: ‘ik ben nou eenmaal niet zo’n bidder’. Dat is niet nieuw – de leerlingen zagen in het bidden van Jezus iets aantrekkelijks dat ze zelf niet kenden en vroegen het Hem: ‘leer ons bidden!’

In dit 3Day blok gaan we aan de hand van enkele korte filmpjes op reis door het Onze Vader – het antwoord van Jezus op die vraag. We willen op een ontspannen manier in gesprek gaan over gebed en samen bidden. Het doel is je gebedsleven te verdiepen en zo te groeien in je relatie met God.

We gebruiken materiaal uit de Alpha Prayer Course. De filmpjes zijn in het Engels, Nederlands ondertiteld. We kunnen waarschijnlijk niet alle onderwerpen behandelen. Als er genoeg belangstelling is, volgt mogelijk een extra avond of een vervolg in een volgend 3Day blok.

Cursusleider: Colette van der Heiden

Data: 31 oktober, 14 en 28 november

In tegenstelling tot de boodschap van het Oude en Nieuwe Testament bewoog de kerk steeds meer richting een beeld van zonde dat vooral gaat over een schending van regels en wetten. Door de eeuwen heen groeide de kerk tot een instituut dat zo controle en macht uitoefende over haar “vergeving-afhankelijke onderdanen”. Tot heden zien we dit patroon terug en daardoor werd het thema zonde een beetje een taboe in de kerk. Maar in de Bijbel zien we een heel andere kant van zonde die ons beeld van God verandert. Daardoor mogen we op een plek in ons geloofsleven komen waar we openlijk onze littekens dragen en vergeving vinden voor anderen en onszelf. In deze cursus gaan we samen deze andere kant ontdekken.

Cursusleiders: Ds. Dennis Mohn

Data: 31 oktober, 14 en 28 november

In 3 avonden leer je over het grote verhaal van God, waar je zelf deel van bent. Je leert wat de Bijbel is, wat er zoal in staat, hoe de Bijbel is ontstaan, maar ook hoe je er vandaag verder mee kunt. Bijbellezen voor mensen met weinig kennis over de Schrift!

Cursusleider: Wim van Elsacker

Data: 9 en 23 januari, 6 februari

De teksten die je overslaat: Wat moeten wij ermee? Een God van Liefde!? En al dat geweld, die oorlogen en die harde uitspraken dan? Is de vader van Jezus wel dezelfde als de God van het Oude Testament? Wat dacht u van de “boze geest die van God kwam”, of God die David verzocht om een volkstelling te houden en die hem vervolgens daarvoor straft, of een “oorlog in de hemelen” met wapens, bloed en dood. Dit en meer gaan we samen bespreken.

Cursusleider: Ds. Ed Meenderink

Data: 9 en 23 januari, 6 februari

Is het u al eens opgevallen dat het Johannes-evangelie een heel andere taal spreekt dan de andere drie? En dat er dingen in staan, gezegdes van Jezus, die de andere drie evangelisten Hem nooit hebben horen zeggen? Wat is het Johannes-evangelie en waar is het voor bedoeld? De bisschop Papias, die Johannes nog gekend heeft, schrijft: “Johannes schreef een spiritueel evangelie”. Nieuwsgierig? Schrijf je dan snel in voor deze bijbelstudie met Ds. Ed Meenderink.

Cursusleider: Ds. Ed Meenderink

Data: 20 februari, 6 & 20 maart

Stammen mensen écht af van apen? Zijn mensen toevallig ontstaan? Is de evolutietheorie zondig? Hoe lang bestaat het leven al? De evolutietheorie is controversieel vanaf het eerste moment van publicatie. Wil je getraind worden in het herkennen van onjuiste uitspraken over de evolutietheorie? Wil je zelf je mening vormen over de evolutietheorie in relatie tot je geloof? In drie avonden wordt je getraind om de meest opzienbarende theorie binnen de natuurwetenschappen een plaats te kunnen geven in je geloofswereld.

Cursusleiders: Dennis Kap

Data: 20 februari, 6 en 20 maart

Cursus vol.

Er was een moment dat je met je kleine kindje op het podium stond en met een hart vol verlangen ‘ja’ zei op het voornemen het geloof voor te leven voor je nieuwgeboren wereldwonder. Dat verlangen was oprecht en zeer gemeend. En toen ging je kindje zich ontwikkelen, groeien, een eigen mening krijgen, andere opvattingen horen, vragen stellen of zich misschien wel verzetten. In de loop van de jaren blijkt de door Gods Geest ingegeven adem bij je unieke door de Vader gewenste kind, je prachtige momenten maar ook bijzondere uitdagingen te bieden.

Tijdens de 3D avonden ‘Praten met en luisteren naar kinderen over geloof en leven’ kijken we naar dit boeiende maar ook uitdagende proces. Welke aspecten spelen er nu allemaal mee als we het gesprek aangaan over het geloof? Hoe weten we nu wat er echt in het kind leeft? Wat kun je doen of laten om je kind te ondersteunen in zijn of haar geestelijke ontwikkeling? Hoe doen andere ouders het nu eigenlijk in de opvoeding?

Deze avonden zijn bedoeld voor ouders van of betrokkenen bij kinderen in de basisschoolleeftijd. De avonden zijn bedoeld voor ouders die willen en durven delen, ervaren, leren en tot nieuwe inzichten willen komen.

Cursusleiders: Sylvia van Asperen

Data: 20 februari, 6 en 20 maart

Ieder mens heeft gaven en talenten. In onze kerk willen we graag ruimte en gelegenheid bieden om je gaven en talenten te ontdekken en in te zetten. Een van die gelegenheden om je gaven, talenten maar ook je passie te ontdekken is Cursus Vlam! Cursus Vlam! is een leuke interactieve cursus die ingaat op gaven, talenten, persoonlijkheid en passie.

Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers via de mail een aantal testen om in te vullen: een gaventest, een vrijwilligerstest, een talententest en een persoonlijkheidstestje. Het is het prettigste als je de testen al hebt ingevuld voor de cursus omdat we tijdens de cursus zullen ingaan op de uitslagen van deze testen. Dit maakt de cursus direct concreet.

Na afloop van de cursus bieden we alle deelnemers de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek over de uitslag van hun testen, zodat zij niet alleen weten welke gaven en talenten ze hebben, maar ook op welke terreinen ze deze in kunnen zetten. Het gesprek is ons inziens het meest waardevolle onderdeel van de gavencursus omdat daarin alles bij elkaar komt.

Maximaal 12 deelnemers

Cursusleiders: Natasja den Boer en Marcella van den Berg

Data: 19 september, 3 en 17 oktober

Iedereen heeft ermee te maken, maar niemand vindt ze leuk. En toch zijn ze onvermijdelijk. In deze cursus wordt basiskennis aangereikt waarmee je beter in staat bent om met conflicten om te gaan.

Welke functie hebben emoties? Welk gedrag en welke processen zorgen ervoor dat ruzies escaleren? Wat is de rol van de omgeving? Het nut en nadeel van ‘hokjes-denken’. Natuurlijk wordt ook gesproken over hoe je er weer uit kan komen. Waar kan je op letten tijdens gesprekken? Op welke manier kan je een moeilijke boodschap brengen? Hoe kan er verandering komen?

Ofwel: kennis die iedereen zou moeten hebben om te gebruiken bij conflicten.

Cursusleiders: Astrid Schoormans

Data: 31 oktober, 14 en 28 november

(Cursus is vooral voor stellen)

Maximaal 8 stellen

Het komt in alle relaties voor. Je voelt je niet gehoord. De kleinste dingetjes kunnen uitlopen op een ruzie. Momenten van verwijdering komen steeds weer voor. Je leeft meer en meer langs elkaar heen. Momenten van intimiteit worden schaarser. En je vraagt je af waar je droom gebleven is, waarmee je de relatie bent begonnen. Deze ‘vervreemding’ is het gevolg van een patroon waarin je met je partner verzeild bent geraakt. En om je gerust te stellen: ieder stel heeft last van een patroon.

Tijdens twee avonden gaan we kijken naar hoe zo’n patroon eruitziet en hoe Emotionally Focused Therapy (EFT) kan helpen om dat patroon te doorbreken, en met elkaar echt in gesprek te komen en te bouwen aan een ongedachte verandering van je relatie. Dit zal worden gedaan met een presentatie en enkele filmpjes aan de hand waarvan we met elkaar in gesprek gaan.

Cursusleiders: Ds. David van Beveren

Data: 3 en 17 april

Speciaal voor jongvolwassenen maar iedereen is welkom!

Heb je weleens nagedacht over je bestemming als christen? Hoe draag je je geloof uit op je werk, in de kerk en in je privéleven? Als je weleens over deze vragen hebt nagedacht dan is deze cursus zeker wat voor jou.
Tijdens deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Nieuwe vormen van kerk zijn
  • Streven naar ambities en een carrière op het werk
  • Het volgen van Jezus
  • Wesleyanisme versus Calvinisme

Door middel van interactie ga je het gesprek met elkaar aan om te leren van elkaars kennis en ervaringen.

Cursusleiders: Rik Op den Brouw

Data: 9 en 23 januari, 6 februari

Geld, wat is dat eigenlijk voor ‘spul’? Ja we betalen er natuurlijk allerlei zaken mee. En als het lukt sparen we ook nog wat. En misschien geven we soms ook iets er van weg. Voor Jezus is geld en bezit een belangrijk topic en de bijbel zegt er behoorlijk wat over! Maar dan nog: is geld iets wat jou ‘overkomt’, of heb jij er invloed op? Beheers jij het, of beheerst het jou? En zo ja, wat betekent jouw antwoord op deze vragen dan voor jouw leven (en wellicht dat van anderen)?

Peter zal op een open manier vanuit zijn eigen ervaring van vallen en ook weer opstaan de theorie en de praktijk combineren in deze 3DAY cursus. Zelf zou hij deze het liefst een mini masterclass over bezit, geld, geven en het lerend vermogen van volgelingen van Jezus willen noemen. Nieuwsgierig? Je bent welkom en… uitgedaagd!

Cursusleiders: Peter van den Beukel

Data: 3 en 17 april

Dat de Bijbel ons woorden Gods geeft voor onze geest, is natuurlijk bekend. Echter, modern wetenschappelijk onderzoek bevestigt het feit, dat de oude godsdiensten, en ook onze Bijbel, rake dingen zeggen mbt onze lichamelijke en psychische gezondheid. In 2 avonden willen wij dat gaan onderzoeken.

Cursusleiders: Ds. Ed Meenderink

Data: 3 en 17 april

In de Cursus Present gaat het om jezelf bij de les (present!) te houden en de dingen waar je in de prediking door aangesproken wordt meer concreet te maken in je eigen leven. Het doel van Cursus Present is je inzicht geven in de manier waarop de oude mens zich in jouw leven manifesteert. Hierdoor krijgt je oude mens (je ego) steeds minder, en je nieuwe mens steeds meer ruimte in je leven.

We maken dit praktisch door te werken met cases die de cursisten zelf inbrengen.Cursus Present vraagt dus wel iets van je. Het belangrijkste is dat je eigenaar wilt zijn (of worden) van je eigen leven en eerlijk naar jezelf, en de nukken van jouw oude mens, durft te kijken.

Maximaal 12 deelnemers

Cursusleiders: Martijn en Natasja den Boer, Michel en Karin de Mooij

Data: 19 (zaterdag) en 23 januari, 6 februari

Cursus vol.

God is de Bron van zijn, liefde, kracht en steeds weer nieuw verfrissend leven. Deze Bron is altijd dichtbij en beschikbaar. Mediteren en stil zijn helpt je bewust te worden van waar je aandacht naar uit gaat en van waar je zo druk mee bent. En hoe je leger kan worden van je zelf en ruimte kan maken voor God. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat mediteren stress vermindert, ontspant en helpt gelukkiger en gezonder in het leven te staan. Deze workshop is door middel van het doen van meditatie- oefeningen een aanzet om meer te leren te zijn bij de Bron en te luisteren naar Gods zachte stem van liefde.

Cursusleider: Han den Dekker

Data: 20 februari, 6 en 20 maart

3DAY LITE

15 mei 2019

Ben je creatief en wil je graag op een nieuwe manier met je geloof aan de slag? Dan ben je van harte welkom op deze 3DAY Lite avond. We beginnen met de basics van handlettering en gaan daarna een poster maken waar een tekst op komt te staan die veel voor jou betekent.

Cursusleiders: Marjolein Kalkman

De Ignatius methode is een bijzondere manier om de Bijbel te lezen en te doorleven. De biddende methode leidt je door het verhaal met al je zintuigen en voorstellingsvermogen; je wordt een deelnemer aan het verhaal en je leeft het verder in je hart, je denken, je beleving, je geest en je lichaam. Het is een bijzondere rijke ervaring!

Cursusleiders: Pastor Ank Verhoeven

15 & 29 mei, 12 juni 2019

In 3 avonden leer je over het grote verhaal van God, waar je zelf deel van bent. Je leert wat de Bijbel is, wat er zoal in staat, hoe de Bijbel is ontstaan, maar ook hoe je er vandaag verder mee kunt. Bijbellezen voor mensen met weinig kennis over de Schrift!

Cursusleider: Wim van Elsacker

29 mei 2019

De schepping is schitterend! En het is zo leuk om dit zelf vast te leggen in een goed gelukte foto. Deze avond begint met een korte theoretische uitleg om daarna snel aan de slag te gaan met de camera. U zult versteld staan wat voor leuke effecten u zelf kunt fotograferen en met een ander oog kunt genieten van de schepping.

U heeft deze avond een camera nodig waarbij u zelf de instellingen kunt regelen. Dat kan zowel een compactcamera, systeemcamera of spiegelreflexcamera zijn, waarop een M-stand aanwezig is. En natuurlijk een opgeladen batterij! Mocht u zelf niet in het bezit zijn van een camera, kunt u dit van te voren aangeven. Er zijn namelijk een paar extra camera’s beschikbaar.

Deze workshop is bedoeld voor mensen die het leuk vinden om foto’s te maken en graag wat meer willen weten over het instellen van de camera.

Cursusleider: Judith Mos

Wist je dat de eeuwenoude regel van Benedictus ons vandaag veel kan leren?

De regel in het kort:
Obedientia: aandachtig te luisteren en van harte gehoor te geven aan de situatie en je eigen hart;
Stabilitas: te leven naar wat jij van waarde vindt en daar vervolgens in te volharden, ook als het tegenzit;
Conversio morum: je dagelijkse gewoonten zo inrichten dat je bezield blijft en groeit en bloeit.

We gaan wandelen, praten en nadenken over wat deze regel voor ons gezamenlijk, maar ook voor jou persoonlijk betekent als we gedreven worden door de liefde tot God, je naaste en jezelf. Kan de regel van Benedictus je helpen om liefde 3D ook heel praktisch onderdeel te laten zijn van het leven van iedere dag? Zoals een monnik in een klooster zijn kloosterritme heeft dat hem bepaalt bij waar het werkelijk om draait, kan jij ook een levensritme aanleren wat je dicht bij jouw bron kan houden?

Ik wil deze wandeling met Benedictus graag met je lopen omdat ik mij tijdens mijn sabbatical heb verdiept in onder meer het Benedictijns kloosterleven, een klooster heb bezocht en zelf heb ontdekt wie ik mag zijn en waar ik uit mag leven. En juist de eenvoud van “de regel” maakt dat deze hanteerbaar is. Omdat wandelen mijn hobby is en ik er wil zijn voor de ander wil ik er iets van met je delen. Het is mijn wens hiermee iets door te geven van wat ik heb mogen leren.

Cursusleider: Hilda Bos

12 juni 2019

Tijdens een speciale 3D avond ga je met je gezin Schatgraven. En het begrip gezin mag je ruim nemen. Neem mee wie voor jou als gezin voelen of belangrijk zijn. Je schep en emmer hoeven niet mee en ook een bodyguard ter bescherming van jullie opgegraven schatten kun je thuis laten. In dit uurtje schatgraven ontdek je schatten waar je écht wat aan hebt. Schatten die je zomaar ontvangt maar ook zomaar weg mag geven.

Schatgraven in je eentje is een flinke klus. Kom dus samen met drie tot vijf personen, want samen ga je aan de slag. Het uurtje is bedoeld voor jullie als gezin. Hoe belangrijk contacten in de kerk ook kunnen zijn, dit moment ga je alleen met elkaar aan de slag. Deze manier van schatgraven gaat het beste met kinderen vanaf ongeveer vier of vijf jaar. Daarna is er geen limiet aan de leeftijd. Want ieder leeftijd geeft en ontvangt weer andere schatten of op een eigen manier.

Dus heb je zin in een uurtje quality time met je gezin, die je niet hoeft voor te bereiden en waarna je echt rijker naar huis gaat, kom dan naar deze speciale 3D avond Natuurlijk met een bak chips en snoep omdat dat familiemomenten net een beetje meer geven… en omdat ze soms wonderlijk mooi motiverend werken om alle gezinsleden bij elkaar te brengen.

Start om 19:00 uur

Cursusleider: Sylvia van Asperen

AGENDA

19 september 3 oktober 17 oktober 31 oktober 14 november 28 november
Vlam Vlam Vlam
Geloven in deze hightech tijd Geloven in deze hightech tijd Geloven in deze hightech tijd Geloven in deze hightech tijd Geloven in deze hightech tijd Geloven in deze hightech tijd
Vrouwen in de Bijbel Vrouwen in de Bijbel Vrouwen in de Bijbel
Oriëntatiecursus Oriëntatiecursus Oriëntatiecursus
Omgaan met conflicten Omgaan met conflicten Omgaan met conflicten
Leer ons bidden Leer ons bidden Leer ons bidden
De andere kant van zonde De andere kant van zonde De andere kant van zonde
9 januari 23 januari 6 februari 20 februari 6 maart 20 maart
Moeilijke dingen in de Bijbel Moeilijke dingen in de Bijbel Moeilijke dingen in de Bijbel
Wesleyaanse theologie Wesleyaanse theologie Wesleyaanse theologie
Christen zijn op je bestemming Christen zijn op je bestemming Christen zijn op je bestemming
Present Present Present
Bijbelbasics Bijbelbasics Bijbelbasics
Het geheim van het Johannes-evangelie Het geheim van het Johannes-evangelie Het geheim van het Johannes-evangelie
De evolutietheorie ontrafeld De evolutietheorie ontrafeld De evolutietheorie ontrafeld
Praten met kinderen Praten met kinderen Praten met kinderen
Oriëntatiecursus Oriëntatiecursus Oriëntatiecursus
De kracht van stilte De kracht van stilte De kracht van stilte
3 april 17april 15 mei 29 mei 12 juni
De Bijbel als medicijn De Bijbel als medicijn
Geld: meester of knecht Geld: meester of knecht
Elkaar echt leren verstaan Elkaar echt leren verstaan
In aanbidding In aanbidding (20 april)