OM DE WEEK OP WOENSDAGAVOND
BEGIN 20:00 UUR | INLOOP 19:30 UUR

Liefde 3D is een begrip in onze gemeente. Liefde 3D staat voor het grote liefdesgebod van Jezus: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, oftewel liefhebben in drie dimensies: Liefde 3D.

Liefde wordt in ons gelegd door God, maar is ook iets wat we in onszelf verder kunnen ontwikkelen. We kunnen leren over God, Hem daardoor beter leren kennen, waardoor we nog meer van Hem gaan houden. We kunnen leren om onze liefde in relaties beter tot uitdrukking te laten komen. Persoonlijke ontwikkeling is een gezonde manier van van jezelf houden.

Het onderwijsprogramma van onze gemeente is dan ook gericht op het groeien in liefde op deze drie leergebieden: God liefhebben, liefde in praktijk en persoonlijke ontwikkeling. Vandaar de naam: 3DAY!

De cursussen worden gegeven door gemeenteleden en de predikanten. Er zijn cursussen voor iedereen, of je nu net tot geloof bent gekomen of al jaren in de kerk zit en de onderwerpen zijn heel divers. Voor ieder wat wils dus. De meeste cursussen duren drie avonden en vragen inschrijving. Je hoeft niet lid te zijn van de gemeente om cursussen te mogen volgen.

CONTACT >>
010.474 32 68
onderwijs@kvdnvlaardingen.nl

WIJ GAAN VOOR

GOD LIEFHEBBEN.

In een relatie moet je iemand leren kennen; in de relatie met God doe je dat onder andere door de Bijbel te lezen, door te bidden en door meer te leren over God en Zijn plan.

LIEFDE IN DE PRAKTIJK.

De liefde die je van God ontvangt, ontvang je om uit te delen. In je relaties met anderen, door dienstbaar te zijn en door het goede nieuws door te geven, te delen met anderen.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING.

In Christus vinden we nieuw leven – we leggen de oude mens af en worden een nieuwe schepping. Door inzicht te zoeken in jezelf, maar ook door stil te zijn, is er ruimte voor groei. Je ontwikkelen betekent ook zorgdragen voor de wereld om je heen.

CURSUSAANBOD

2020|2021

BLOK 1

16 SEPTEMBER
30 SEPTEMBER
14 OKTOBER

Oriëntatiecursus (deels online)

Ds. Dennis Mohn

Tijdens deze cursus nodigen we je uit de Kerk van de Nazarener te leren kennen. Zowel onze plaatselijke gemeente als ook het internationale karakter komen aan bod. Daarnaast zal er een overzicht gegeven worden van de geschiedenis van de Kerk van de Nazarener en zullen we de belangrijke aspecten van de Wesleyaanse theologie toelichten. Wil je lid worden of ben je gewoon geïnteresseerd in wie wij zijn dan ben je van harte welkom bij de Oriëntatiecursus.

De Verandering

Ank Verhoeven

Veranderen hoort bij het leven; jijzelf verandert en de mensen en dingen om je heen veranderen. Situaties veranderen. Het is een continu proces van je verbinden en afscheid nemen. Veel gaat daarin als vanzelf, maar heel vaak stokt het proces en dan heb je daar last van – bewust of onbewust. Gebaseerd op het werk van o.a. Jakob van Wielink maken we een persoonlijke levenslijn. Je ontdekt wat de invloed is van de veranderingen in je leven, hoe je met veranderingen omgaat en hoe je daarin kunt leren.

In Verbinding

Annelies van ‘t Hoff

In echte verbinding zijn met God, de ander en jezelf is niet altijd even eenvoudig. Toch merken we vaak dat het essentieel is, omdat het ons verder brengt in deze relaties. Het betekent betrokkenheid, verdieping en commitment.
Maar hoe doe je dat, in verbinding staan met de ander? Hoe maak je echt contact voorbij het praten over koetjes en de kalfjes? Hoe leer je de ander kennen en hoe blijf je die verbondenheid houden? Hoe deed Jezus dit? Wat kunnen we leren van Hem en van elkaar als het gaat over gespreksvoering en zorg dragen voor elkaar? Wil je daar meer over leren omdat je ook kinder- / jeugdleider of vrijwilliger bent? Of ben je gewoon benieuwd naar hoe je je eigen gespreksvoering en verbindende factor kunt verbeteren? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

BLOK 2

04 NOVEMBER
18 NOVEMBER
02 DECEMBER

Is de Bijbel nog wel waar? (deels online)

Ds. Ed Meenderink

Is de Bijbel nog wel waar in deze tijd? Wat vertellen moderne wetenschappelijke historische en archeologische ontdekkingen ons? Is de Bijbel “waar” met betrekking tot alle gebieden van het leven? Hoe is de Bijbel eigenlijk ontstaan? Hoe is zij bedoeld? Wat moeten we met de vele gruwelijkheden die we in de Bijbel tegenkomen? Als u zich herkent in deze vragen, dan bent u van harte welkom op deze 3D studie!

Opnieuw vreugde vinden

Hilda Bos

Het leven is niet altijd gemakkelijk. Lijden en verlies zijn onlosmakelijk met dit leven verbonden. En toch komt er een moment dat ook jij een keuze kunt maken om een moeilijke periode achter je te laten en je er weer iets moois of nieuws van kunt maken. Dat de mooie dingen in het leven mooi zijn, is juist ook omdat we ook de minder mooie en verdrietige kant van het leven kennen. Dan kan jouw lijden of verdriet betekenis krijgen en mag je opnieuw blij zijn met de goede dingen. In deze cursus gaan we in op hoe we deze keuze voor een vreugdevol leven kunnen en mogen maken.

BLOK 3

06 JANUARI
20 JANUARI
03 FEBRUARI

Vrouwen in de Bijbel (online)

Pastor Ank Verhoeven

Bijna elke zondag wordt er op de kansel gesproken over mannen; de Bijbel staat er vol mee. Als vrouw moet je je dus altijd identificeren met een man. En in discussies over ‘de rol van de vrouw volgens de Bijbel’ lijkt het soms alsof voor vrouwen hooguit een bijrol is weggelegd. En toch… toch staan er vijf vrouwen genoemd in het geslachtsregister van Jezus… Toch krijgen enkele vrouwen juist een buitengewoon grote rol. En, heel ongebruikelijk in die tijd, hun naam wordt in de Bijbel genoemd en hun rol wordt erkend. In deze cursus leren we een aantal van deze vrouwen kennen, hun verhaal beter begrijpen en zullen we zien hoe juist hun rol van groot belang was voor het plan van God.

Geloofsbeleving (online)

Natasja den Boer

Ik denk dat we allemaal wel verlangen naar meer van God in ons leven. Misschien maak jij, net als ik, elke zomer en elk nieuw jaar weer opnieuw het voornemen om nu echt meer te gaan bidden en meer in de Bijbel te lezen. En gaan jouw voornemens, net als die van mij, de weg van de meeste goede voornemens…

In deze cursus gaan we kijken naar manieren die bij ons passen om meer plezier te krijgen in het bidden, Bijbel lezen en geloofsverdieping. En aangezien iedereen verschillend is, hoop ik met jullie allerlei vormen te ontdekken om praktisch mee aan de slag te gaan.

BLOK 4

17 FEBRUARI
03 MAART
10 MAART

Verkenning voor een nieuw verhaal (online)

Rik Op den Brouw

In drie avonden neemt Rik ons mee in de spagaat wetenschap versus religie. Met veel voorbeelden vertelt hij van zijn passie voor sterren, planeten en het heelal. Rik gaat het in deze cursus hebben over de wetenschap en religie die van elkaar vervreemd zijn. Sterker nog, de noodzaak dat het tijd wordt dat wetenschap en religie gaan samenwerken om te voorkomen dat de planeet, onze planeet, ten onder gaat. Maar ook gaan we het hebben over de religieuze mens, die mens die uitgedaagd wordt om oude dogma’s los te laten. Dogma’s over de schepping maar ook dogma’s over God. Het wordt tijd voor een nieuw verhaal!

Praten met en luisteren naar kinderen over geloof en leven (online)

Sylvia van Asperen

Er was een moment dat je met je kleine kindje op het podium stond en met een hart vol verlangen ‘ja’ zei op het voornemen het geloof voor te leven voor je nieuwgeboren wereldwonder. Er was een moment dat je je vol overtuiging opgaf voor het kinderwerk, verlangend iets van Gods liefde te delen. Dat verlangen was oprecht en zeer gemeend. En toen ging je kindje zich ontwikkelen, groeien, een eigen mening krijgen. Toen bleken de schatjes van Wonderland lastige vragen te stellen of zich misschien wel te verzetten. Al deze unieke door de Vader gewenste kinderen blijken je prachtige momenten maar ook bijzondere uitdagingen te bieden.
Tijdens deze 3Day avonden kijken we naar dit boeiende proces, een proces dat je soms best onzeker kan maken. Welke aspecten spelen er allemaal mee als we het gesprek aangaan over het geloof? Hoe weten we nu wat er echt in het kind leeft? Wat kun je doen of laten om een kind te ondersteunen in zijn of haar geestelijke ontwikkeling? Hoe doen andere ouders of kinderwerkers dat?
Deze avonden zijn bedoeld voor ieder die betrokkenen is bij kinderen in de basisschoolleeftijd. De avonden zijn bedoeld voor ieder die wil en durft delen, ervaren, leren en tot nieuwe inzichten komen. Alle kinderwerkers in het bijzonder zijn van harte uitgenodigd om mee te doen! Let op: deze cursus omvat 2 avonden (17 februari en 3 maart).

Oriëntatiecursus (online)

Ds. Dennis Mohn

Tijdens deze cursus nodigen we je uit de Kerk van de Nazarener te leren kennen. Zowel onze plaatselijke gemeente als ook het internationale karakter komen aan bod. Daarnaast zal er een overzicht gegeven worden van de geschiedenis van de Kerk van de Nazarener en zullen we de belangrijke aspecten van de Wesleyaanse theologie toelichten. Wil je lid worden of ben je gewoon geïnteresseerd in wie wij zijn dan ben je van harte welkom bij de Oriëntatiecursus.

BLOK 5

24 MAART
07 APRIL
21 APRIL

Wesleyaanse theologie – vertrouwd en verrassend (online)

Ds. Dennis Mohn

John Wesley wordt gezien als de geestelijke vader van onze theologie. In vele opzichten verschilt onze kijk op onderwerpen zoals de Bijbel, verlossing, zonde, genade, nieuwe schepping, heiliging, etc. van wat we misschien gewend waren. Dat heeft ermee te maken dat de Kerk van de Nazarener en de Wesleyaanse stroming geen grote rol speelden in de Nederlandse kerkgeschiedenis. Velen in onze gemeente ervaren het belangrijkste verschil als: het gaat om liefde. Maar er is zeker meer te ontdekken. In deze cursus verkennen we samen de hoofdlijnen van de Wesleyaanse theologie en wat dat betekent voor ons dagelijks leven. Je zult bekende begrippen in onze kerk beter begrijpen – en waarschijnlijk ook verrast worden.

De Tuin van je Leven (online)

Colette van der Heiden

Als je leven een tuin zou zijn, hoe zou die eruitzien? Strak en netjes? Bloeiend maar veel te vol? Kun je ontspannen in je tuin of ben je er altijd aan het werk? Hoe zit het met de grenzen van je tuin, ongevraagd tuinadvies, woekerend onkruid? Breng je tijd door in je eigen tuin of ben je alleen bezig te zorgen voor de tuinen van anderen? En God – is Hij de tuinman met de grote snoeischaar? Of kun je op je tuinbankje met Hem de dag bespreken?
Beelden en vergelijkingen kunnen helpen om je op nieuwe inzichten te brengen. Jezus zelf doet dat volop, en hij gebruikt daarbij veel voorbeelden die met groei en bloei, met onkruid en vrucht te maken hebben.
In dit 3Day blok gebruiken we het beeld van de tuin om te reflecteren op je leven. We laten ons inspireren door de bijbel, maar dit is geen bijbelstudie. We stellen vragen, je vindt zelf de antwoorden – of nieuwe vragen. We maken gebruik van stilte, gebed, schrijven en tekenen/visualiseren. Je bent vrij in wat je deelt en wat je voor jezelf houdt. Het is vooral een gelegenheid om even stil te staan bij waar je bent. En om God uit te nodigen met jou te wandelen in je levenstuin – desnoods met een snoeischaar.

Elkaar écht leren verstaan (online)

Ds. David van Beveren

Het komt in alle relaties voor. Je voelt je niet gehoord. De kleinste dingetjes kunnen uitlopen op een ruzie. Momenten van verwijdering komen steeds weer voor. Je leeft meer en meer langs elkaar heen. Momenten van intimiteit worden schaarser. En je vraagt je af waar je droom gebleven is, waarmee je de relatie bent begonnen. Deze ‘vervreemding’ is het gevolg van een patroon waarin je met je partner verzeild bent geraakt. En om je gerust te stellen: ieder stel heeft last van een patroon.
Tijdens twee avonden gaan we kijken naar hoe zo’n patroon eruitziet en hoe Emotionally Focused Therapy (EFT) kan helpen om dat patroon te doorbreken, en met elkaar echt in gesprek te komen en te bouwen aan een ongedachte verandering van je relatie. Dit zal worden gedaan met een presentatie en enkele filmpjes aan de hand waarvan we met elkaar in gesprek gaan. Let op: deze cursus is voor maximaal 8 stellen en wordt op 7 en 21 april gegeven.

BLOK 6

19 MEI
02 JUNI
16 JUNI

Online Werkvormen (online)

Sylvia van Asperen

Je kent het misschien wel; je sport of beweegt op een andere wijze dan je gewend bent en de volgende dag voel je spieren waarvan jij het bestaan niet wist. Zo is het ook met onze onlinevaardigheden; een jaar geleden hadden we geen idee deze te missen omdat we die tot dan toe nooit nodig hebben gehad. De meesten van ons hebben nieuwe onlinemogelijkheden ontdekt in het afgelopen jaar. Tegelijk loop je ook tegen ongemakken aan en ervaar je dat het niet altijd makkelijk is om via een scherm écht in verbinding te zijn.

In deze 3DAY cursus deelt Sylvia haar kennis over ‘online ontmoeten’ met jou. In drie avonden verkennen we verschillende werkvormen, handige websites, meeting mogelijkheden etc. Kortom, je krijgt allerlei ‘gereedschap’ aangereikt dat je kunt inzetten naar eigen wens, of dat nu in een online-kringavond, bidstond, workshop, of vergadering is.

De cursus is voor iedereen die ervaring wil opdoen in online werkvormen, maar ook als je al ervaring hebt, valt er meer te leren – én leren we graag van jou! Of je de cursus nu gebruikt binnen de kerk of in je werk; dat is aan jou. Als het jou maar helpt online ontmoetingen vorm te geven en er plezier in te hebben.

3DAY Wandeling 'Waar ben je?' (9 juni)

3DAY gaat naar buiten! We sluiten het seizoen af met een wandeling, speurtocht en gesprek in één! In duo’s of kleine groepjes loop je met behulp van ‘geocaching’ een route langs verschillende locaties waar gespreksvragen verborgen zijn rond het thema ‘Waar ben je?’ – een momentopname in je ‘reisverslag’.

Geen idee wat geocaching is? Uiteraard krijg je van ons van tevoren een duidelijke uitleg en er is altijd een hulplijn beschikbaar. De starttijd en startlocatie liggen rondom de kerk en de route is zo’n 4 à 5 kilometer lang.

In gesprek wandelen is een mooie en leuke manier om elkaar te ontmoeten, de benen te strekken en van de schepping te genieten.

OVERZICHT 2020|2021

Blok 1

16 SEPTEMBER
30 SEPTEMBER
14 OKTOBER
1.1 | Oriëntatiecursus
1.2 | De Verandering
1.3 | In Verbinding

Blok 2

04 NOVEMBER
18 NOVEMBER
02 DECEMBER
2.1 | Is de Bijbel nog wel waar?
2.2 | Opnieuw vreugde vinden

Blok 3

06 JANUARI
20 JANUARI
03 FEBRUARI
3.1 | Vrouwen in de Bijbel
3.2 | Geloofsbeleving

Blok 4

17 FEBRUARI
03 MAART
10 MAART
4.1 | Verkenning voor een nieuw verhaal
4.2 | Praten met en luisteren naar kinderen over geloof en leven
4.3 | Oriëntatiecursus

Blok 5

24 MAART
07 APRIL
21 APRIL
5.1 | Wesleyaanse theologie
5.2 | De Tuin van je Leven
5.3 | Elkaar écht leren verstaan

Blok 6

19 MEI
02 JUNI
16 JUNI
6.1 | Online Werkvormen
6.2 | 3DAY Wandeling 'Waar ben je?'