Altijd Pinksteren

De wereld is onrustig. We zien de opkomst van ‘sterke mannen’. Ze schuwen de confrontatie niet en passen wetten aan om aan de macht te blijven. Velen vinden dit aantrekkelijk en daarom heeft het ook gevolgen voor andere landen. Er ontstaan grote verschillen in visie hoe de samenleving vorm te geven. De achterliggende drijfveer is…

Keuzemomenten

Een tienermeisje kon prachtig dansen en op een dag danste ze voor haar stiefvader koning Herodes. Hij had er zo van genoten dat zij mocht wensen wat ze wilde al was het de helft van zijn koninkrijk. En dat was geen klein koninkrijk. Het was alsof ze het winnende lot uit de loterij had… een…

Pinksteren op herhaling

Al enige tijd na de Pinksterdag, waar de Heilige Geest is uitgestort, komt de apostel Paulus in Efeze. Hij treft daar enige discipelen aan (Hand. 19:1-7). Later blijkt dat dit discipelen van Johannes de Doper waren. Zij hebben in feite een half, incompleet evangelie gehoord, of – om meer in onze Wesleyaanse termen te spreken…

Healthy Happy Holy

Meteen mijn excuus voor de Engelse titel van dit stukje. Het is de titel van een boek en dat boek is nog niet vertaald. De schrijver is Dr. Joe Gorman, een Amerikaanse Nazarener professor die kortgeleden in Nederland was voor een lesdag voor predikanten en docenten aan ons internationale Nazarener HBO (EuNC). In alle eerlijkheid,…