Ik geloof in mensen!

Bij het woord geloven denken we onmiddellijk aan godsdienst en God. Je kunt echter ook gelovig met mensen omgaan. Dan benader je personen die je ontmoet met geloof. Met een houding van ‘ik geloof in jou!’ Een tegenovergestelde houding is die van ‘ik zie jou niet zitten; ik geloof niet in jou’. Wanneer iemand je…

Goud nieuws

Je gelooft niet wat je leest! Het is werkelijk ongelooflijk! Ja, je gelooft niet wat je leest maar je gaat er toch aan geloven. Ik heb het over een nieuwe uitgave van een “gouwe ouwe” uit de oudheid. De inhoud is even divers en kleurrijk als de wereldbevolking en alle hoogten en diepten van het…

Boom gezocht

Ik vind het geweldig om dingen in Bijbelteksten te ontdekken die zo voor de hand liggen dat we er niet bij stilstaan. Het verhaal van Zacheüs in Lukas 19:1-10 is hier een goed voorbeeld van. Zacheüs is hoofdtollenaar. Hij hoort dat Jezus langskomt. Hij wil Jezus zien. De menigte staat in de weg. Zacheüs klimt…