Leven met open handen

Het thema deze maand is: verschil maken bij en met vrijwilligers. Maar wat motiveert iemand eigenlijk om vrijwillig vele uren van zijn tijd te geven aan zijn kerk? De kerk is toch gewoon een vrijwilligersorganisatie zoals een voetbalvereniging? Ook die kan niet functioneren zonder de hulp van vele vrijwilligers. Soms zijn fans van zo’n vereniging…

Met elkaar, voor elkaar

Ik heb eigenlijk nooit een vaste baan gehad, ik ben van de generatie dat je als vrouw thuis hoorde te zijn en voor man en kinderen ging zorgen. Ik had daar niet genoeg aan en heb dus veel vrijwilligerswerk gedaan. Studeren in het gezin waar ik opgroeide was er niet bij en door cursussen te…

Een naïeve optimist

U hebt het mij al vaker horen zeggen: Ik ben een belijdend naïeve optimist in hart en ziel. Er zijn twee manieren om tegen het woord ‘naïviteit’ aan te kijken. Ik kan me nog herinneren dat de leraar voor het vak ‘Oude Testament’, tijdens mijn studie theologie, vertelde over de Ark van het Verbond. Hij…

Ik geloof in mensen!

Bij het woord geloven denken we onmiddellijk aan godsdienst en God. Je kunt echter ook gelovig met mensen omgaan. Dan benader je personen die je ontmoet met geloof. Met een houding van ‘ik geloof in jou!’ Een tegenovergestelde houding is die van ‘ik zie jou niet zitten; ik geloof niet in jou’. Wanneer iemand je…

Goud nieuws

Je gelooft niet wat je leest! Het is werkelijk ongelooflijk! Ja, je gelooft niet wat je leest maar je gaat er toch aan geloven. Ik heb het over een nieuwe uitgave van een “gouwe ouwe” uit de oudheid. De inhoud is even divers en kleurrijk als de wereldbevolking en alle hoogten en diepten van het…

Boom gezocht

Ik vind het geweldig om dingen in Bijbelteksten te ontdekken die zo voor de hand liggen dat we er niet bij stilstaan. Het verhaal van Zacheüs in Lukas 19:1-10 is hier een goed voorbeeld van. Zacheüs is hoofdtollenaar. Hij hoort dat Jezus langskomt. Hij wil Jezus zien. De menigte staat in de weg. Zacheüs klimt…