Geestelijk Vuurwerk | Samenvatting

Geestelijk Vuurwerk 30 december 2018 Ds. Ed MeenderinkFilippenzen 3:12-16 Afdrukken Samenvatting Volgens Paulus zijn wij dus “volmaakt” als wij slechts 1 ding doen: met volle overgave de toekomst in waar Christus op ons wacht. Heel de Bijbel waarschuwt tegen: achteromkijken (omdat dingen daar toch niet zijn opgelost, omdat wij ernaar verlangen, etc.) stilstaan, rond blijven…

Immanuel | Samenvatting

Immanuel 23 december 2018 Ds. Ed MeenderinkMatteus 1:23 Afdrukken Samenvatting De naam Immanuel (God-met-ons) beschrijft wat Jezus kwam doen en waaruit zijn boodschap bestond. Jezus’ opdracht en missie: De afstand tussen God en mens overbruggen. Religie met haar regels, rituelen en offers zijn de wanhopige pogingen van de gelovige mens om die afstand te overbruggen,…

In blijde verwachting | Samenvatting

In blijde verwachting 9 december 2018 Ds. Ed MeenderinkJudas: 20-23 Afdrukken Samenvatting Advent is verwachting. 3 Begrippen hebben met “wachten” te maken. Wachten, afwachten en verwachten. Wachten en verwachten komen heel veel in de Bijbel voor, maar afwachten helemaal niet! Een afwachtende houding, waarbij passief gewacht wordt op de actie van de ander, is mogelijk…

Liefde is | Blij-moedig | Samenvatting

Liefde is | Blij-moedig 2 december 2018 Ds. Dennis Mohn1 Korintiërs 13:6; 1 Samuel 13:23-14:23 Afdrukken Samenvatting Paulus spreekt twee dingen aan: ongerechtigheid en waarheid. En er is een interessante link tussen deze twee. Het verhaal van Jonatan en Saul beeldt dit mooi uit. In dat verhaal zien we dat Jonatan de ongerechtigheid niet langer…

Liefde is | Vergevend | Samenvatting

Liefde is | Vergevend 25 november 2018 Ds. Dennis Mohn1 Korintiërs 13:5; Matteüs 18:21-35 Afdrukken Samenvatting Paulus spreek tot mensen die wraak willen nemen, boos willen blijven, kwaad willen aanrekenen.In feite ligt onder deze dingen één gemeenschappelijk dilemma – en dat is genadeloosheid. Geen genade kunnen opbrengen voor de ander (grof in je relatie met…

De kunst van het medelijden | Samenvatting

De kunst van het medelijden 18 november 2018 Ds. Ed MeenderinkJob 6:14, Psalmen 69:21 Afdrukken Samenvatting In elke relatie is de “kunst” van het zichtbaar en merkbaar tonen van medelijden zo belangrijk en onmisbaar. Iemand wil in zijn/haar verdriet geen oplossingen, verklaringen of aanpak, maar vooral begrip en medelijden. God zelf toont zulk medelijden in…

Tussen verleden en toekomst | Samenvatting

Tussen verleden en toekomst 11 november 2018 Pastor Ank VerhoevenJohannes 17:9-19 Afdrukken Samenvatting Alles en iedereen verandert… dat weten we allemaal, maar misschien door de vanzelfsprekendheid, zijn we er vaak zo weinig bewust mee bezig. Wijzelf veranderen het meest doordat de omstandigheden in ons leven veranderen. Soms doordat we het zelf bewerkstelligen, veel vaker doordat ons iets…

Es wird regiert! | Samenvatting

Es wird regiert! 28 oktober 2018 Ds. Ed MeenderinkOpenbaringen 1:8, 17-18 Afdrukken Samenvatting God is de Alpha en de Omega, het begin en de voleinding. De wereld en de mensheid bewegen niet naar een einde, maar naar een voleinding: het “omegapunt” in Christus. Ook al zien wij soms het tegendeel en lijken kwaad, onrecht, geweld…

Liefde is | Tevreden | Samenvatting

Liefde is | Tevreden 21 oktober 2018 Ds. Dennis Mohn1 Korintiërs 13:4b; Lucas 12:13-32 Afdrukken Samenvatting Afgunst, ijdel vertoon, zelfgenoegzaamheid. Paulus zet deze dingen op een rij omdat ze iets gemeen hebben met elkaar. Het gaat over jezelf en de ander. Ik ben beter dan jij. Jij bent beter dan ik. Ik wil eigenlijk beter…

De doop – opnieuw bekeken | Samenvatting

De doop – opnieuw bekeken 14 oktober 2018 Ds. Ed MeenderinkMatteus 28:18-20 Afdrukken Samenvatting De doop, na de persoonlijke bekering, blijkt een onwrikbaar onderdeel van het christen-zijn te zijn in de Bijbel. In onze kerk wordt de beslissing om zich te laten dopen vrij gelaten, hetgeen wel eens jammer is! De doop is een zichtbaar…