Het wonder van verlies | Samenvatting

Het wonder van verlies 8 december 2019 Ds. Dennis MohnMatteüs 10:39; Lucas 2:1-16, 20 Afdrukken Samenvatting Als we het verhaal in Lucas 2 lezen dan moeten we ons even inleven in deze herders. De herders van de tempelkudden, die offerlammeren fokken, gaan op een gegeven moment weer op pad en zijn helemaal in de gloria…

Wat een advent! | Samenvatting

Wat een advent! 1 december 2019 Ds. Ed MeenderinkRomeinen 8:18-23 Afdrukken Samenvatting De verwachting van de gelovigen in Jezus’ dagen resulteerde in een enorme desillusie. Jezus was en deed alles anders. Wat is onze verwachting van Zijn (2e) komst? Wat is uw Advent? Volgens Paulus in Romeinen 8 komt Christus dan vol in ons! Dan wordt “openbaar”…

Eeuwig leven voor iedereen | Samenvatting

Eeuwig leven voor iedereen 3 november 2019 Ds. Dennis MohnMatteüs 28:16-20 Afdrukken Samenvatting Er is soms deze angst om vergeten te worden. En er is een moment in de Bijbel waar dit niet willen vergeten blijkbaar een rol speelde. Marcus en Lucas schrijven nog over de hemelvaart van Jezus maar Matteüs niet. Het is misschien…

Wie zijt gij? | Samenvatting

Wie zijt gij? 20 oktober 2019 Ds. Ed MeenderinkMatteüs 3:13-17 en Genesis 3:6-11 Afdrukken Samenvatting Het enige wat er na de “zondeval” verandert bij de eerste mensen is hun visie op zichzelf! In het paradijs is niets verandert. Nog steeds dezelfde omgeving en situatie! Vanaf dat fatale moment wordt het leven van elke mens bewust…

Vrijgekocht van de vloek | Samenvatting

Vrijgekocht van de vloek 6 oktober 2019 Ds. Dennis MohnGalaten 3:13, Matteüs 7:1-5, 2 Koningen 2:19-25, Johannes 3:16-21 Afdrukken Samenvatting Jezus heeft in Matteüs 7:1-5 het één en ander te zeggen over oordelen. Ergens moeten we ook kunnen oordelen. In de bijbel zien we dat onderscheidingsvermogen juist een gave van de Geest is. Ergens moet…

Is God een positivo? | Samenvatting

Is God een positivo? 29 september 2019 Ds. Ed MeenderinkJohannes 16:33, 1 Johannes 5:4-5 Afdrukken Samenvatting “In de wereld lijdt gij verdrukking.” God begrijpt ons, neemt ons serieus, wanneer wij in dit leven ‘verdrukking’ ervaren! Hopelijk nemen wij elkaar ook serieus, wanneer wij ‘klagen’ over de moeiten in ons leven? Een positivo heeft die houding…

Meer dan een overwinnaar | Samenvatting

Meer dan een overwinnaar 22 september 2019 Ds. Dennis MohnRomeinen 8 Afdrukken Vanwege technische complicaties op zondag 22 september 2019 hebben we helaas geen opname kunnen maken van de dienst. Onze welgemeende excuses daarvoor! Hieronder vindt u wel een uitgebreidere samenvatting voor gebruik in de ThuisVerder kringen.Samenvatting In Romeinen 8 omschrijft de apostel Paulus het…

Kosmisch wonder | Samenvatting

Kosmisch wonder 8 september 2019 Ds. Ed Meenderink2 Korintiërs 5:14-20 Afdrukken Samenvatting In Christus was God de wereld (kosmos) met Zichzelf aan het verzoenen “worden zijn” zegt onze tekst in het Grieks. Dat wil zeggen dat God 2000 jaar geleden de vijandschap die ontstaan was tussen Hem en ons opgelost heeft. Onze boodschap bestaat nu…