De stilte na Kerst! | Samenvatting

De stilte na Kerst! 29 december 2019 Ds. Ed MeenderinkLucas 2:39-40 Samenvatting Na het hele drukke gebeuren rondom Kerst wordt het stil in het leven van Jezus van Nazareth. 30 jaar gebeurt er niets wat wij weten, totdat Jezus de Christusgeest ontvangt na zijn doop en helemaal losbarst. Waarom die “stilte na Kerst”? “Stilte” heeft…

Wat een advent! | Samenvatting

Wat een advent! 22 december 2019 Ds. Ed MeenderinkPsalm 25:1-3a Samenvatting De gelovigen in Jezus’ dagen hadden een verkeerde verwachting van Zijn komst. Het gevolg was teleurstelling en boosheid. Maar kun je ook teveel van Jezus verwachten? Met als gevolg ook teleurstelling en boosheid. Ik wil 7 gebieden delen uit de Bijbel waaruit blijkt dat wij ook…

Het wonder van verlies | Samenvatting

Het wonder van verlies 8 december 2019 Ds. Dennis MohnMatteüs 10:39; Lucas 2:1-16, 20 Samenvatting Als we het verhaal in Lucas 2 lezen dan moeten we ons even inleven in deze herders. De herders van de tempelkudden, die offerlammeren fokken, gaan op een gegeven moment weer op pad en zijn helemaal in de gloria nadat…

Wat een advent! | Samenvatting

Wat een advent! 1 december 2019 Ds. Ed MeenderinkRomeinen 8:18-23 Samenvatting De verwachting van de gelovigen in Jezus’ dagen resulteerde in een enorme desillusie. Jezus was en deed alles anders. Wat is onze verwachting van Zijn (2e) komst? Wat is uw Advent? Volgens Paulus in Romeinen 8 komt Christus dan vol in ons! Dan wordt “openbaar” wie…

Eeuwig leven voor iedereen | Samenvatting

Eeuwig leven voor iedereen 3 november 2019 Ds. Dennis MohnMatteüs 28:16-20 Samenvatting Er is soms deze angst om vergeten te worden. En er is een moment in de Bijbel waar dit niet willen vergeten blijkbaar een rol speelde. Marcus en Lucas schrijven nog over de hemelvaart van Jezus maar Matteüs niet. Het is misschien Matteüs…

Wie zijt gij? | Samenvatting

Wie zijt gij? 20 oktober 2019 Ds. Ed MeenderinkMatteüs 3:13-17 en Genesis 3:6-11 Samenvatting Het enige wat er na de “zondeval” verandert bij de eerste mensen is hun visie op zichzelf! In het paradijs is niets verandert. Nog steeds dezelfde omgeving en situatie! Vanaf dat fatale moment wordt het leven van elke mens bewust of…

Vrijgekocht van de vloek | Samenvatting

Vrijgekocht van de vloek 6 oktober 2019 Ds. Dennis MohnGalaten 3:13, Matteüs 7:1-5, 2 Koningen 2:19-25, Johannes 3:16-21 Samenvatting Jezus heeft in Matteüs 7:1-5 het één en ander te zeggen over oordelen. Ergens moeten we ook kunnen oordelen. In de bijbel zien we dat onderscheidingsvermogen juist een gave van de Geest is. Ergens moet er…

Is God een positivo? | Samenvatting

Is God een positivo? 29 september 2019 Ds. Ed MeenderinkJohannes 16:33, 1 Johannes 5:4-5 Samenvatting “In de wereld lijdt gij verdrukking.” God begrijpt ons, neemt ons serieus, wanneer wij in dit leven ‘verdrukking’ ervaren! Hopelijk nemen wij elkaar ook serieus, wanneer wij ‘klagen’ over de moeiten in ons leven? Een positivo heeft die houding vaak…