Existentiële vreugde | Samenvatting

Existentiële vreugde 14 april 2019 Ds. Ed MeenderinkLucas 10:1,17-20 Samenvatting Jezus zendt 70 discipelen uit en geeft hen de macht om mensen te genezen, bevrijden en tot bekering te roepen. Die macht, dat gezag, heeft ook een gevaarlijke kant. Niet alleen roept God geschonken macht niet terug als zij misbruikt wordt, maar er is ook…

THE7 :: 7 is meer dan je AOW | Samenvatting

THE7 :: 7 is meer dan je AOW 31 maart 2019 Ds. Dennis MohnRomeinen 12:1-2 Samenvatting In jonge jaren voelden we ons misschien als iemand, zoals Paulus aan de Romeinen schreef, die zich als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst stelde.Maar Paulus schrijft vervolgens ook dit: U moet veranderen door uw…

De logica van de zelfliefde | Samenvatting

De logica van de zelfliefde 24 maart 2019 Ds. Ed MeenderinkMatteüs 22:37-39, Fillipenzen 2:3, Romeinen 12:18 Samenvatting In het “Grote (ene)gebod” en in Paulus’ woorden in Fillipenzen is de liefde voor jezelf en de zorg voor jezelf vanzelfsprekend besloten. “Christelijke” begrippen verkeerd verstaan zoals “zelfverloochening” en “de andere wang toekeren” hebben grote schade gebracht aan…

Het grootste misverstand | Samenvatting

Het grootste misverstand 3 maart 2019 Ds. Ed MeenderinkRomeinen 3:9-24 Samenvatting Het grootste misverstand over ons geloof is de gedachte dat er “goede” en “slechte” mensen zouden zijn, waarbij de goede “naar de hemel gaan” en de slechte “naar de hel”. In Gods ogen is niemand goed genoeg. Bij zo’n indeling bevinden de meesten van…

(N)ooit goed genoeg? | Samenvatting

(N)ooit goed genoeg? 17 februari 2019 Pastor Ank VerhoevenMarcus 10:17-22 Samenvatting De jongeman in dit bijbelverhaal heeft alles onder controle. Hij houdt zich aan alle geboden, hij is rijk, hij heeft (daardoor) macht en aanzien. Maar… toch vraagt hij wat hij verder nog moet doen om het eeuwig leven te beërven; om naar de hemel…

Doet God halve wonderen? | Samenvatting

Doet God halve wonderen? 10 februari 2019 Ds. Ed Meenderink1 Koningen 17:7-24 Samenvatting De profeet Elia (type van Christus) komt in het huis van een weduwe om haar tot zegen te zijn. Hij doet net als Jezus vermenigvuldigingswonderen met haar eten en helpt haar in haar armoede. De vrouw dankt God. Dan sterft haar zoon!…