Ds. Ed Meenderink stond aan de wieg van onze gemeente. Hij nam in 1982 het werk van ds. Jaap Overduin over en heeft sindsdien door de genade van God de kerk mogen opbouwen. Geen moeilijk vraagstuk of dilemma is hem teveel; hij belicht ze in zijn preken en Bijbelstudies van zoveel mogelijk kanten, zowel van theologische, filosofische als wetenschappelijke zijde. Samen met zijn vrouw Cobie woont hij in Vlaardingen.

De twee grote passies van ds. Ed zijn pastoraat en onderwijs. Hij heeft een groot hart voor mensen en samen met het pastorale team gaat hij met iedereen die daarvoor openstaat op zoek naar stappen die mogen en moeten worden gezet in het vinden van herstel, acceptatie, en bevrijding.

In ons onderwijsprogramma 3DAY vervult ds. Ed een prominente rol. Zijn kijk op de Bijbel en wetenschap zijn in vele opzichten uniek en helpen velen antwoorden te vinden op hun vragen. Ds. Ed weet de overeenkomsten te vinden en uit te leggen waar anderen exclusiviteit zien. Op deze website kun je verschillende Bijbelstudies vinden die je meenemen in een nieuwe kijk op allerlei onderwerpen.

Liefde 3DDs. Ed Meenderink is ook auteur van het boek De Bijbel in liefde 3D. Dit boek helpt de lezer de Bijbel te lezen en ervaren door de 3D-bril van de Liefde (met hoofdletter); het opent de ogen voor een volwassen manier van geloofsbeleving.