IS ER EEN GOD?

In de eerste bioscoopfilm van Star Trek ontmoet het ruimteschip Enterprise een vreemde ruimtesonde. Captain Kirk vraagt aan de sonde: “wat is het doel van je reis?” De sonde antwoordt: “mijn schepper vinden!”, waarop Kirk zegt: “nou, veel succes!”

Tja, wij mensen doen dat al veel langer, niet enkel onze Maker zoeken, maar vooral tegenwoordig zelfs suggereren dat er helemaal niet zoiets is als een Schepper. Het is voor ons vandaag ook mogelijk om de wondere wereld waarin wij leven en het onnoemelijk grote heelal, waar ons planeetje deel van is, enigszins te verklaren zonder daarbij gebruik te maken van de G(od)-factor om de overblijvende gaten te vullen. 

 

Bijbelse tijden

Toch werd er ook al in oude, Bijbelse tijden gezegd door een schrijver: “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door God is gemaakt.” Er was dus, en er is dus geloofnodig om God te zien en er is ook geloof nodig om geenGod te zien. In diezelfde oude Bijbel stond ook al duizenden jaren geleden: “God doet de zon opgaan over de gelovige en over de ongelovige. Hij doet het regenen over het land van de gelovige en over het land van de ongelovige.”

Als er een Schepper-God is, dan heeft Hij deze wereld dus zo gemaakt, dat elke mens vrij kan kiezen of er een God is of niet. Volkomen eerlijk lijkt mij. Het enige verschil tussen de gelovige boer en de ongelovige is dat de eerste God dankt als de regen precies op het goede moment op zijn land valt en de laatste dat gewoon toeschrijft aan toeval of geluk. Waarschijnlijk heeft die gelovige boer dan ook nog daarvoor rituelen uitgevoerd en gebeden opgezonden waarin hij om die regen heeft gevraagd.

 

Wat zegt de wetenschap?

Als theoloog en dominee is mijn grootste interesse altijd al uitgegaan naar de wetenschap. De wetenschappelijke ontwikkelingen van onze tijd fascineren mij enorm. En een van de voordelen dat wij vandaag in een wetenschappelijke hightech tijd leven is dat deze ontwikkeling de mens bevrijdt van zinloze religie en bijgeloof. Wat wij dan vandaag vooral overhouden is een meer rationeel verantwoord geloof in God. Zo zegt de fysicus en hoogleraar kwantumfysica Prof. Paul Davies in zijn eerste boek, God in Modern Physics, dat hij vandaag door de ontdekkingen van met name de kwantumfysica niet meer om het verschijnsel God heen kan, maar dat dat “nooit de God van zijn Anglicaanse zondagsschool kan zijn.”

De moderne kwantumfysica met haar wereldbeeld, waaraan de stoutste Science Fiction niet kan tippen, dwingt de gelovige en de ongelovige om opnieuw na te denken over het fenomeen God.  Niet voor niets wordt een van de laatste ontdekkingen in Cern, betreffende een van de laatste deeltjes van de materie The God Particlege noemd. Het betreft het Higgs deeltje.

 

Geloof en waterschap, gaat dat samen?

Er is dan ook een groot en vervelend misverstand m.b.t. het geloof in een God. Veel te veel mensen denken dat geloof in God niet samen kan gaan met wetenschappelijk rationeel denken. In een recent onderzoek onder hoogleraren aan verschillende universiteiten in Nederland is gebleken, dat iets meer dan de helft van hen spiritueel (gelovig) is. Toen dit enkele van hun atheïstische collega’s werd voorgehouden stonden deze (met afschuw…) stomverbaasd. Veel vooraanstaande geleerden, Nobelprijswinnaars en onderzoekers van naam zijn overtuigd en actief gelovig.

 

Geloven = een keuze!

Zo zie je maar, geloof in God is en blijft een keuze. Is de keuze eenmaal gemaakt dan krijgt zowel de gelovige als de ongelovige boer daarna volop en steeds weer bewijs van die keuze. Want God laat elke mens volkomen vrij en zal Zich slechts vertonen aan hen die dat oprecht wensen en verlangen. Voor hen die Hem niet willen zien blijft Hij afwezig, tot in de eeuwigheid.

Ds. Ed Meenderink

HEB JE VRAGEN?
WIL JE HIER VERDER OVER PRATEN?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.