Chainbreakers :: De keten van onbeweeglijkheid

4 maart 2018
Ds. Dennis Mohn
Handelingen 12:5-17
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Lukt het jou ook om steeds weer opnieuw last te hebben van hetzelfde probleem? Voel je de ketenen? Wat blijft je maar frustreren? Wat herhaalt zich steeds in jou leven? Waar kom je steeds weer blokkades tegen? Komt er al iets in je op? Voel je je ketenen?Ketenen zijn alle dingen die je een gevoel geven van ‘ik kan geen kant op!’De overtuiging waar we ons bij hebben neergelegd is: Wie zich niet beweegt voelt zijn ketenen niet.

In het verhaal in Handelingen 12:5-17 moeten een aantal belangrijke details niet negeren.

WAKE UP – We moeten wakker worden en ons realiseren dat we geboeid liggen. Ik vrees dat je deze realisatie als heel storend zal ervaren. Maar voor het verbreken van ketenen is het noodzakelijk dat we ze ook voelen en herkennen.

STAND UP – Het tweede detail is dat we in de verwachting en het geloof gaan staan dat het ook anders zou kunnen zijn, dat er wel verandering zou kunnen komen in je gebondenheid. En dan lezen we: “Meteen vielen de ketens van zijn handen.” De bereidheid om aan de slag te gaan, het risico nemen, de verwachting en het geloof dat het ook anders zou kunnen zijn, brengen vaak al verlichting en bevrijding.

DRESS UP – Het derde detail is dat we niet alleen geïnspireerd zijn maar dat we ons ook gereed maken om te gaan richting verandering. Doe je gordel om, trek je sandalen aan, en sla je mantel om en besef dat deze reis langer gaat duren. Maak je gereed voor de weg die je zal gaan. Verwacht een proces.

MOVE OUT – Pas in de realiteit van je dagelijks leven wordt de bevrijding werkelijkheid. Op zondag verbreken we misschien ketenen maar hoe loopt het op maandag en verder? Hebben we ook de gevangenis verlaten? Zijn we nog gericht op de stappen die Jezus voor ons uit zet?God verbreekt ketenen maar jij moet wel blijven volgen.

MOVE ON – Elke beweging, elke verandering, elke vernieuwing kan je nieuwe gevangenis worden als je niet verder gaat in het proces dat God met je op gang heeft gebracht.Als we Jezus volgen dan volgen we Hem niet alleen tot een bepaald moment van bereikte verandering maar dan volgen we Hem.

God neemt het initiatief. Wake up.
Het is aan jou om te reageren. Stand up.
Maak je gereed voor een langere reis. Dress up.
God wijst de weg. Move out.
Blijf volgen. Move on.

Vragen

  1. Misschien voelde je je ketenen toen je ging luisteren naar de preek. Durf je deze te benoemen? Deel met elkaar hoe je vast zat of zit. Ook het delen brengt vaak al verlichting. We dragen de last niet meer alleen.
  2. Herken je in je leven op de een of andere manier het idee dat elke beweging, verandering en vernieuwing op een gegeven moment weer de traditie wordt? Wat zijn dingen in jouw leven waar je grote verandering hebt meegemaakt waarvan je had gehoopt dat het altijd zo zou blijven?
  3. Herken je het verschil tussen je bevrijd van ketenen voelen en werkelijk bevrijd zijn uit de gevangenis in je eigen leven? Deel met elkaar jouw ervaring over het één of het ander of allebei.