Liefde is | Geduldig

7 oktober 2018
Ds. Dennis Mohn
1 Korintiërs 13:4a; Johannes 13:34-14:10
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

In het verhaal in Johannes zien we drie ongeduldige discipelen – Petrus, Tomas en Filippus. En we zien een geduldige Jezus.Ze zijn allemaal gefrustreerd omdat ze het niet weten, iets niet mogen/kunnen, en iets niet begrijpen. Of samengevat: Ik heb geen controle.Het eerste wat we hier dus meteen kunnen leren is dat frustratie de basis vormt voor ongeduld maar ook dat frustratie eigenlijk nooit de sleutel is tot welke gesloten deur dan ook.

Maar wij kunnen onze frustratie transformeren met geduld.

  • In het wachten leren we over onszelf en onze ware intenties. We leren over kneedbaar worden, veranderbaar zijn en worden.
  • In het wachten te leren we over onze richting. We leren over stuurbaar zijn.
  • In het wachten leren we over onze relatie met Jezus en anderen en wat het betekent om gezond afhankelijk te mogen zijn.

Meestal ervaren we wachten als onnodig. Maar wat we over geduld kunnen leren in de interacties tussen Jezus en zijn discipelen is: Soms is wachten wel nodig. Want wachten, geduldig zijn, maakt ons tot iemand voorbij de impuls, de frustratie, van het moment. We worden iemand geworteld in zuivere intentie, de goede richting en gezonde relatie.

Maar wat als het geduld op is?Daar waar het geduld ophoudt begint goedheid.Dus als het geduld op is, hoe praat of denk je dan over datgene of diegene waar je geen geduld meer mee hebt? Als het geduld op is hoe ga je dan om met datgene of diegene waar je geen geduld meer mee hebt? Vallen we dan meteen weer terug in frustratie of hebben we ook iets geleerd over onze intenties, richting en relaties tijdens het wachten, tot het moment dat het geduld op was?

Geduld maakt je dus niet tot een deurmat of niet in staat om grenzen te stellen met mensen. Goedheid kan juist betekenen grenzen stellen. Maar deze of een andere keuze formuleren wij in geduld. Want geduld laat je de situatie begrijpen om een grotere, meer liefdevolle kijk te krijgen om de juiste actie te bepalen.Geduld betekent kracht. Het is een emotioneel bevrijdende actie van wachten, kijken, en weten wanneer te handelen.

Vragen

  1. Wat betekent het voor jou om in geduld over je ware intenties te leren, over je richting en/of je relaties? Kun je voorbeelden noemen?
  2. Wat is een situatie in jouw leven waar je geduld langzaam opraakt? Hoe ga je ermee om? Wat betekent het dan voor jou om in goedheid verder te gaan?
  3. Durf je ook situaties te benoemen waar het mis is gegaan? Een situatiewar er geen geduld, geen goedheid, was. Deel met elkaar.
  4. Maak een kort rondje en deel met elkaar hoe de preek heeft bijgedragen aan je verlangen om goed lief te hebben van God, naaste, en jezelf, omwille van de wereld.