Terug naar het paradijs?

8 juli 2018
Ds. Ed Meenderink
Genesis 3:22-24
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Wij kunnen en mogen niet terug naar het Paradijs, hoezeer wij dat ook zouden willen. Denk eens aan die eerste mensen die zich de paradijselijke toestand nog fris herinnerden! Het is – hoe vreemd ook voor ons om te begrijpen – Gods bedoeling dat wij nu verder gaan, hoe moeilijk ook. Zijn er “paradijselijke situaties” in uw leven, waar u naar terug zou willen?

Vragen

  1. Als je Genesis eerlijk en goed leest dan blijkt dat het de bedoeling was dat de eerste mensen van de verboden vrucht zouden eten, ook al was het tijdstip niet Gods plan. Na die “oerzonde” waren de mensen “als God” en kenden het verschil tussen goed en kwaad. Wat zegt jou dit over “goed en kwaad”?
  2. Ken je “paradijselijke situaties/tijden” uit je verleden? Een baan, relatie of gezondheid? Wat zegt dit woord jou?