|JA| nee misschien

17 juni 2018
Ds. Dennis Mohn
Jozua 24:1-24
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Onze weg in dit leven bestaat continu uit keuzes. En die keuzes bepalen weer onze weg in dit leven. Bijna elke keuze is een keuze die te maken heeft met grenzen. Als we Ja zeggen dan kiezen we er vaak voor de grens op te zoeken of deze te overschrijden.

Nadat God koos een volk mee te nemen in het overschrijden van grenzen, grenzen die niet goed voor hen waren, kwamen ze op een gegeven moment in een nieuwe omgeving terecht met nieuwe grenzen, grenzen die wel goed voor hen waren. Niets in het leven is grenzeloos. Het volk Israël kwam in een nieuwe omgeving terecht en nu moesten ze zélf kiezen voor nieuwe grenzen. God kiest er vaak voor om ons weg te halen uit bepaalde omstandigheden, ons grenzen te laten overschrijden in onze overtuigingen, meningen, onze gebondenheid en ons handelen en plaatst ons dan in een omgeving waar we het vermogen hebben gekregen om zelf te kiezen. Uiteindelijk zeiden we Ja tegen nieuwe grenzen. En er zijn nogal verschillende manieren om Ja te zeggen.

Ja zeggen Nee bedoelen (Ja nee)
Regelmatig zeggen we tegen dingen Ja hoewel we eigenlijk diep vanbinnen Nee bedoelen. We voelen ons zo vaak verplicht om Ja te zeggen. Maar als we dus iets leren van het verhaal in het boek Jozua en dit belangrijke keuzemoment dan is het dat God ons het vermogen heeft gegeven om in alle vrijheid te begrenzen, om te kiezen.

Ja maar…
‘Ja maar’ is een manier om de controle te houden. We proberen dan bijvoorbeeld controle uit te oefenen op de machteloosheid die we ervaren door de kwetsbaarheid van de ander. Maar in een omgeving van vrijheid uit genade om zelf te mogen kiezen moeten we ons niet geroepen voelen de ander de keuze te ontnemen door controle uit te oefenen.

Heel veel Ja
Soms zeggen we tegen alles en iedereen Ja om verschillende redenen. Maar te veel Ja zeggen resulteert vooral in Jaja. Het betekent eigenlijk niks meer. In een omgeving van vrijheid uit genade hebben we het vermogen gekregen om in alle wijsheid zelf te kiezen en ons niet te laten controleren door de opwelling van allerlei dingen.

Zeg dus alleen Ja tegen de dingen die het waard zijn en waarvan het wijs is om Ja tegen te zeggen. En geloof dan in jouw Ja. Zo is Jezus het waard om Ja tegen te zeggen. Het is wijs om Hem te volgen. Kies ervoor je te verdiepen in wie jij bent en waar God zelf Ja tegen zei door Zijn Zoon te sturen. Niet Ja Nee. Niet Ja maar. En ook niet Jaja. Maar gewoon Ja.

Vragen

  1. Herken je de verschillende manieren van Ja zeggen? Deel met elkaar momenten in je leven waar je Ja Nee, Ja maar, of Jaja zei.
  2. Wat betekent het voor jou om wijs te worden en wijs te kiezen (Spreuken 23:19)? Hoe kunnen we onderscheiden wat nu wel of niet wijs is om te doen?
  3. Wat betekent het om te geloven in ons Ja? Hoe kan ons Ja een Ja van hoop, geloof en vertrouwen worden/zijn?
  4. Maak een kort rondje en deel met elkaar hoe de preek heeft bijgedragen aan je verlangen om goed lief te hebben van God, naaste, en jezelf, omwille van de wereld.