Survival of the weakest

19 augustus 2018
Ds. Ed Meenderink
Romeinen 15:1-7, Galaten 6:2
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

De hele natuurlijke wereld, inclusief de mens, word succesvol geregeerd door een onwrikbare en gruwelijke wet. Namelijk die van de “Survival of the Fittest” (het overleven van de meeste geschikte). Jezus komt en zet die wet op zijn kop in de gemeente die uit Hem voortkomt. Daar zal de zwakkere (niet geschikte) door de rest worden meegenomen en gedragen. Daar getuigt men van het vrijwillig laten sterven van die zelf-overlevende oude mens.

Vragen

  1. Iemand heeft eens gezegd: “God toetst een gemeente op de wijze waarop zij er is voor de zwakken”. Wat vind je daar van?
  2. Herken je het principe van de Survival of the Fiittest in je leven? Ook in jezelf?
  3. Wat kan een gemeente doen om altijd een plaats te zijn waar men mag komen zoals men is zonder de eis om te veranderen? Wat kan een gemeente doen om te zorgen dat zij een gemeente voor iedereen blijft, ook voor de zwakkere, de “loser”?