Jij bent :: Relaxed

20 mei 2018
Ds. Dennis Mohn
Lucas 14:25-35, Galaten 5:13-26
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Elke gelijkenis van Jezus eindigt met een bepaalde stress in ons leven omdat er een verschil inzichtelijk wordt gemaakt tussen hoe het hoort te zijn en hoe het is. Het hoort anders te zijn. Het hoort te kloppen. Wat een stress!

Paulus omschrijft in Galaten 5:13-26 hoe het leven door de Geest een groot verschil maakt. En als we ditlezen dan komen er twee woorden op die een tegenstelling verduidelijken.Niemand wil echt jaloezie, gekonkel of vijandschap. Maar wat we vaak wel willen, iets waar we heel hard ons best voor doen, is voldoen. Voldoen aan verwachtingen van anderen, zelfbedacht, onrealistisch, aan onszelf. En dan zitten we eigenlijk vooral krampachtig vast in onze eigen mening en verwachtingen aan onszelf. Dus het eerste woord wat opkomt is “krampachtig”. En hier komt dan vervolgens vaak ruzie, gekonkel, rivaliteit en tweespalt uit voort. We zijn eigenlijk niet zo relaxed. Gecontroleerde, geforceerde en geordende relaxtheid is feitelijk krampachtige schijnheiligheid.

Het andere woord dat opkomt is “relaxed”.Wat als we niet bedoeld zijn om ons te stressen? We moeten van onszelf al zoveel. Maar stel nou dat je het niet zou moeten maar dat je het zou willen. De gelijkenis spreekt erover dat wie niet loslaat geen leerling van Jezus kan zijn. Jezus schetst dit beeld dat we eigenlijk liever krampachtig willen zijn dan dat we willen loslaten. We willen liever de bouwer zijn die weet dat hij perfect voorbereid is. Of de koning die precies weet of hij gaat winnen of verliezen.

Maar stel dat je het zou willen. En dan is de volgorde: moeten, mogen, willen. Willen ontstaat pas als je mag – als je de ‘moetens’ mag loslaten. Dan ontstaat er ruimte om Jezus te volgen en te ontdekken wat Hij wil en te merken dat het precies is waar jij eigenlijk voor gemaakt bent.Het tegenovergestelde van wettelijkheid, dus het doen omdat het moet, is niet het niets meer moeten doen maar het willen doen uit liefde.

Een synoniem voor ‘krampachtig’ is ‘onnatuurlijk’. Krampachtig is onnatuurlijk. In alle krampachtigheid ben je dus niet jezelf. Je bent vooral wat er wordt verwacht. Maar nieuwe schepping zijn, leren leven zoals je bent, thuis zijn bij de Vader is allesbehalve onnatuurlijk maar vooral eindelijk vrede vinden met jezelf.Paulus schrijft in Romeinen 8:6: “Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.”

Elke keer dat ik gestrest ben dien ik een meester die niet het beste met mij voorheeft. Maar mag de Geest jou hebben? Vaak zien we met Pinksteren geestelijke stress opwaaien: “Ik moet meer van de Geest hebben.” Maar de vraag is vrij relaxed: Mag Hij meer van jou hebben? Mag de Geest jouw leven leiden? Zou je dat willen?

En dan horen we misschien gelijkenissen, dan zijn er misschien plannen en ideeën, dan is er een beweging op komst, dan is er misschien deze visie voor discipelschap en groei in geloof… maar dan is het geen stress meer dat wij krampachtig iets moeten doen. Dan doet de Geest het willen in ons uit liefde voor God, de ander en onszelf. Hoe relaxed zou dat zijn?

Vragen

  1. Herken je de stress die je zou kunnen krijgen van het lezen en horen van gelijkenissen? Wat doet het met jou als je in de Bijbel heel concrete dingen tegenkomt die (lijken te) zeggen dat je iets moet?
  2. Wat betekent het voor jou om door de fasen van ‘moeten, mogen, willen’ te gaan? Wat zou dat voor jouw geloofsleven kunnen betekenen?
  3. Hoe kunnen we dit ‘de Geest mag meer van mij hebben’ concreet maken in ons geloof en leven? Welke ‘moetens’ zou je mogen loslaten? En wat zou je dan wel willen voor je relatie met Jezus?
  4. Maak een kort rondje en deel met elkaar hoe de preek heeft bijgedragen aan je verlangen om goed lief te hebben van God, naaste, en jezelf, omwille van de wereld.