Liefde is | Tevreden

21 oktober 2018
Ds. Dennis Mohn
1 Korintiërs 13:4b; Lucas 12:13-32
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Afgunst, ijdel vertoon, zelfgenoegzaamheid. Paulus zet deze dingen op een rij omdat ze iets gemeen hebben met elkaar. Het gaat over jezelf en de ander. Ik ben beter dan jij. Jij bent beter dan ik. Ik wil eigenlijk beter zijn dan jij. Dus dit is het probleem van ontevredenheid. Het is deze gedachte die zegt: Ik heb recht op meer.

Tevreden zijn is comfortabel zijn met het leven – dus geen extatisch geluk maar ook geen extatische boosheid. Tevredenheid is kunnen verdragen dat we in een spanningsveld staan tussen de extremen van geluk en boosheid. Hoe praktiseren we dan tevredenheid volgens Jezus?

Hoe schokkend en verrassend het ook lijkt, wat Jezus probeert te zeggen in Lucas 12:13-32 is dat het aangaan van de confrontatie met het idee van de dood ons een voller leven zal laten leven in het heden. Jezus zegt als het ware: “We weten niet wat morgen zal brengen; we hebben alleen deze dag, dit moment.”

En dan zegt Jezus: “Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.” En met die andere dingen bedoelt Jezus niet alleen voedsel en kleding. Maar als we de diepere boodschap van het verhaal bekijken dan heeft Jezus het over tevredenheid. Het is dus iets wat ons gegeven wordt, wat we kunnen ontvangen, als we kiezen voor het koninkrijk en minder bezig zijn met: “Ik heb recht op meer.”

Het koninkrijk van God is gekarakteriseerd door meervoud. Het is ik in goede relatie met God, de ander, en mijzelf. En Jezus laat zien dat als we nadenken over de vergankelijkheid van ons bestaan aan deze kant van de eeuwigheid de focus vervolgens komt te liggen op de barmhartigheid en genade voor de ander.

Goed liefhebben is kiezen voor tevreden zijn in het nu. Want Uw genade is mij genoeg. Dus de volgende keer dat je onnodig op iets blijft drammen en je er zorgen over maakt stel jezelf dan deze vraag – en dat is ook de vraag die Jezus ons stelt middels Zijn verhaal: Als ik wist dat dit mijn laatste dag op aarde was, zou ik er dan voor kiezen om mij hier zorgen over te maken? Als we de kwetsbaarheid van het leven onder ogen zien, kunnen we schakelen en minder focussen op de toekomst die we toch niet kunnen beheersen, maar op het heden, in al zijn volheid. Een tevreden hart en ziel te midden van alle stormen.

Vragen

  1. Waar maak je je zorgen over? Wat zijn situaties in je leven waar je ontevreden over bent? Deel met elkaar.
  2. Wat betekent deze uitspraak voor jou: “Een tevreden hart en ziel hebben te midden van alle stormen van het leven”? Welke keuzes zijn nodig om hier te komen?
  3. Kiezen voor tevreden zijn is iets anders dan onverschillig zijn. Bespreek met elkaar een aantal verschillen.
  4. Maak een kort rondje en deel met elkaar hoe de preek heeft bijgedragen aan je verlangen om goed lief te hebben van God, naaste, en jezelf, omwille van de wereld.