Gods droom voor jou

23 september 2018
Pastor Ank Verhoeven
1 Samuel 17:31-40
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

God droomt dromen voor ieder van ons, die onze eigen dromen ver kunnen overstijgen. Zo droomde de herdersjongen David waarschijnlijk van grote kuddes en Gods lof bezingen en misschien daarmee ook andere mensen helpen om God te loven en prijzen of hun emoties te uiten in hun relatie met God. Maar God droomde een grotere droom; David zou een reus verslaan, legeraanvoerder en koning worden.
Om God te volgen in die droom voor hem, zelfs voordat hij het het wist, leerde David gaandeweg, precies wat ervoor nodig was: hij werd vervuld van Gods Geest, hij leerde vertrouwen op God, hij leerde vertrouwen op zichzelf en hij leerde zich kwetsbaar op te stellen. Anders gezegd, hij had geleerd dat de Heer hem beschermde, dat zijn eigen talenten hem daarin ondersteunden en dat hij door oefening daarin kon groeien en dat je vrij kunnen bewegen – zonder harnas – de strijd makkelijker maakt… en tot overwinning leidt.
God droomt voor iedereen de droom van Christusgelijkvormigheid – God droomt dat jij, op jouw manier, in jouw tijd, onder jouw omstandigheden en met jouw eigen talenten en persoonlijkheid, gaat lijken op Zijn Zoon Jezus. Dat je leeft zoals Hij, in, door en vanuit Liefde 3D. Als je die droom wilt volgen, dan kun je van David leren dat het begint met in verbinding blijven met Gods Heilige Geest, dat je mag vertrouwen op God en op jezelf en dat het daarin belangrijk is om je kwetsbaar op te stellen.
De onderstaande verwerking en vragen helpen je om te ontdekken hoe God met jou op weg is, hoe jij met God op weg bent – met als droom, Zijn droom voor jou!

Vragen

Luister samen eens naar het lied van de Casting Crowns “Dream for You”.
Gods droom voor David (en voor Maria) is veel groter dan wat zij voor zichzelf kunnen of durven dromen. Wat zijn jouw dromen (doelen/plannen) voor jezelf ? Zouden Gods dromen groter kunnen zijn? Praat daar eens over met elkaar.
God heeft een droom voor alle mensen – die we allemaal mogen volgen, namelijk dat ieder mens gaat lijken op Zijn Zoon Jezus. Dat is het hart van de theologie van onze kerk en de missie van onze gemeente: Christusgelijkvormigheid – Liefde 3D.
Als het gaat om Gods droom voor jou volgen, dan leren we van David het volgende (bespreek alle punten met elkaar):
  • Je laten vervullen met de Heilige Geest; David ontving die door de zalving door de profeet Samuel, maar jou is de Heilige Geest gegeven door geloof en genade. Het is wel aan jou om je daar steeds opnieuw bewust van te zijn en in verbinding te blijven.
  • Vertrouwen op God, dat Hij er is om je te beschermen, te leiden, te helpen, te troosten, je kracht te geven enzovoorts. Dat leer je door bewust te worden van wat God doet in jouw leven en in de levens van anderen. … Als God dat allemaal kan doen… verwacht je dan wel genoeg van God als het gaat om hoe Hij je kan veranderen om meer te gaan lijken op Zijn Zoon?
  • Vertrouwen op jezelf; je talenten ontdekken en trainen/oefenen. Dat geldt ook voor het gaan lijken op Jezus; ook daarin heeft iedereen talenten die je kunt inzetten. Oefenen in je relatie met God, in je relatie met anderen en in je relatie met jezelf; groeien in Liefde 3D. Verwacht je daarin genoeg van jezelf – oefen je? Vind je het belangrijk genoeg?
  • Je kwetsbaar op durven stellen. Je emoties laten zien, je pijn durven delen. Want van David leren we dat je je wel kunt beschermen met een harnas en een helm, maar dat dat je bewegingsvrijheid beperkt en je zo niet van jouw reuzen kunt winnen. Zonder kwetsbaarheid kun je niet ten volle liefhebben en liefde ontvangen! Wat is jouw harnas, wat ben je aan het beschermen en kun je je harnas afleggen, door te leren op God, op anderen en op jezelf te vertrouwen?
Kwetsbaarheid kun je niet dwingen – wel oefenen. Geef in de gesprekken iedereen de ruimte om te delen, maar ook om dat niet te doen!
Slotrondje: hoe helpt deze preek/avond jou op je weg om Jezus te volgen en op Hem te gaan lijken? Liefst in 1 of 2 zinnen.