Immanuel

23 december 2018
Ds. Ed Meenderink
Matteus 1:23
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

De naam Immanuel (God-met-ons) beschrijft wat Jezus kwam doen en waaruit zijn boodschap bestond. Jezus’ opdracht en missie:

  1. De afstand tussen God en mens overbruggen. Religie met haar regels, rituelen en offers zijn de wanhopige pogingen van de gelovige mens om die afstand te overbruggen, gedoemd om te mislukken.
  2. De mensen tonen wie en hoe de ware God is. God is een volmaakte Vader, een God van volmaakte Liefde. God is goed en wil het goede voor de mensen. Jezus werd in de Joodse religie geconfronteerd met het feit dat het omgekeerde , als beeld van God, onder de gelovigen leefde. De religieuze leiders onderwezen God als een wrede, veroordelende, nooit te behagen wezen. Jezus liet zien dat de geboden niet voor God, maar voor de mens zijn en dat God niet veroordeelde, maar redde.

Jezus slaagde met glans in beide onderdelen van Zijn missie!

Gezegende Kerst!

Vragen

  1. Lees samen: Romeinen 13:8-10 en bespreek samen welk beeld van God en welk verlangen voor jouw leven hier wordt geschetst. Ervaar je dit zo? Geloof je dit?
  2. Lees samen : Hebreeën 11:6. Wat is de noodzakelijke innerlijke houding (geloof) die voor gebedsverhoring zorgt?
  3. Begrijp je wat er bedoeld wordt in de preek met “nocebo-“ of “placebogeloof”? Hoe komt het dat veel mensen gewoon niet kunnen of durven te geloven dat God en het goede er ook voor hen zijn? Wat kunnen zij en wij daaraan doen?