Herstel :: Als het even duurt

28 januari 2018
Ds. Dennis Mohn
Matteüs 16:13-20
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Jezus vroeg aan Zijn discipelen wat mensen zeggen wie Hij is. En de antwoorden zijn vooral namen van profeten. Ze associeerden Jezus met een bekende profeet uit hun verleden die nu weer uit de dood was opgestaan om hen te redden. De ironie is dat juist dit nog moest gebeuren. Jezus moest nog uit de dood opstaan.

God is een God die Zijn schepping, de mensheid, constant naar zich toetrekt.Het is de meest basale verhaallijn van de Bijbel. Er was een moment waarop iets brak. Een relatie ging stuk tussen God en de mens. Er was nu gebrokenheid. Het was een moment van crisis. En vanaf dit moment is de hele Bijbel in de kern een verhaal van een God die er alles aan doet om deze relatie te herstellen.

Als we dan zo kijken naar de verdeling van dit basis verhaal dan zien we dus dit: Het herstel van de crisis duurt altijd langer dan de crisis zelf. Dit principe komen we dus in de Bijbel tegen als het gaat om onze relatie met God. Maar we zien het ook in ons lichaam en hoe het herstelt en in onze relaties. Herstellen, genezen, heeft tijd nodig. En de ironie is dat vele kerken vol zijn met gebroken, gekwetste en gewonde mensen die nooit de tijd hebben genomen om te herstellen en te genezen. Maar naast tijd vraagt herstellen ook discipline, rust en nederigheid.

In onze processen van herstel moeten we weten dat in feite het geloof van Jezus is waar we op staan!En het geloof van Jezus is krachtig. Het is zo krachtig dat het Petrus in staat stelt iets te creëren wat zelfs niet door het dodenrijk overweldigd zal worden, en tot op heden onderdeel is van de goddelijke missie van herstel, namelijk de kerk. Het is niet alleen het geloof van Petrus in de Messias maar het is ook het krachtige geloof van Jezus in Petrus, in ons, in de kerk.

Op de momenten van crisis en de momenten van herstel keert Jezus zijn liefde en trouw niet uit gebaseerd op jouw vertrouwen. Maar ook al wankelt de boot, weet dat het veilig is tot je thuis bent.

We zien dus een Jezus die Zijn discipelen vertelt wat er allemaal komen gaat. We zien een Jezus die dit moet ondergaan als deel van het grote goddelijke proces van herstel. Een herstelproces dat op dat moment al eeuwen gaande was. En te midden van dit proces stelde Jezus deze belangrijke vraag: “Wie ben ik volgens jullie?”Is Hij onderwerp van jouw verwijten? Of is Hij de onveranderlijke, onverwoestbare, onwrikbare, constante kracht in elk proces van herstel en genezing, ongeacht hoe lang het moet duren, deze kracht die in jou gelooft.

Vragen

  1. Wat is de reden dat we soms moeite hebben om tijd vrij te maken voor perioden van herstel? Hoe zouden we hier verandering in kunnen brengen? Welke keuzes zouden we dan moeten maken?
  2. Te midden van jouw weg van herstel en genezing, wie is Jezus voor jou? Is Hij jouw kracht of jouw twijfel?
  3. Als je terugkijkt op je eigen processen van herstel van wat dan ook in het verleden zou je dan zeggen dat je, gelet op het proces zelf, goed bent hersteld? Wat heb je daarvan geleerd voor de toekomst?
  4. Gods proces van herstel is een herstel van relatie tussen mens en God. Dus in elk proces zouden we de vraag kunnen stellen: Wat heb je geleerd over God in het geheel? En wat heb je geleerd over jezelf? Deel met elkaar.