Es wird regiert!

28 oktober 2018
Ds. Ed Meenderink
Openbaringen 1:8, 17-18
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

God is de Alpha en de Omega, het begin en de voleinding. De wereld en de mensheid bewegen niet naar een einde, maar naar een voleinding: het “omegapunt” in Christus. Ook al zien wij soms het tegendeel en lijken kwaad, onrecht, geweld en waanzin soms te winnen. Het is ons geloof (in Christus) dat aan het einde staat. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de wereld er op alle fronten op vooruit gaat, ook al steigeren veel christenen daartegen. Ons geloof in “de wederkomst” zou wel eens iets anders kunnen betekenen dan wij dachten. Ook in ons persoonlijk leven zal God voleinden wat hij is begonnen. Ook al lijken rampen, ziektes, verlies, faillissementen en scheidingen vaak wel het einde.

Vragen

  1. Wat vind je: gaat de wereld er op vooruit of achteruit? Het heb je een vooruitgangsgeloof of een doemgeloof? Waar baseer je dat op?
  2. Wat denk je over de belofte in Romeinen 8 dat de “ganse schepping wacht op het openbaar worden der zonen Gods”?
  3. Jezus vergelijkt (hoe vreemd ook) de komst van het Koninkrijk Gods met het gebruik van het zuurdesem dat een vrouw in een brood stopt, waardoor aan het eind van het proces het hele brood door het verdwenen zuurdesem geworden is waarvoor het bedoeld is. (Sommigen proberen dit weg te redeneren doordat “zuurdesem” in de bijbel meestal voor iets verkeerds of slechts wordt gebruikt, maar dit gaat niet op, want bijvoorbeeld ook het beeld van de slang wordt zowel voor kwaad als goed gebruikt.) Hoe interpreteer jij deze gelijkenis?
  4. Zou de belofte van Jezus en de daarmee gepaard gaande “tekenen” van genezingen een belofte kunnen zijn van het feit dat onze moderne wetenschap inderdaad de “blinden doet zien, de doven doet horen en de lamme doet lopen”?