Chainbreakers :: De keten van macht

30 maart 2018
Ds. Dennis Mohn
Matteüs 27:27-51
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

De religieuze elite in de tijd van Jezus en in de geschiedenis van de kerk leefdeeen religie van macht, van verovering, van mensen controleren en onder controle houden. Het Christendom werd een religieus systeem dat uiteindelijk vooral de machtigen bevoordeelde.

In de Bijbel zien we dat God altijd dichter bij de zwakkeren staat dan bij de machtigen. Het Oude Testament zegt veel meer over Gods bescherming voor de weduwen, de wezen, de armen en de vreemdelingen, dan over Gods bescherming voor de koningen (de politieke elite) of de tempel (de religieuze elite). Jezus maakt in het Nieuwe Testament verder duidelijk dat als je dicht bij Hem wilt zijn, dan moet je je als het ware naar beneden werken en daar Hem dan ontmoeten in degenen die de wereld als de onaanzienlijksten beschouwt.

Tot het moment van de kruisdood van Jezuswas er altijd een mediator nodig,die uiteraard de toegang controleerden tot het goddelijke, om bij God te komen of iets van Hem te horen. Het waren alleen de priesters die het Allerheiligste van de tempel binnen mochten. Alleen zij hadden dus contact met God en daarmee ook de controle over de rest. Het was een machtspositie die ze uiteraard niet zo snel wilden opgeven alleen omdat iemand zei: “Mensen, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Door Mij kun je wel bij de Vader komen.”

Maar direct na het moment waarop Jezus Zijn laatste adem uitblies “scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten.” Opeens was het een open altaar! Dit is een krachtig moment dat zegt dat de toegang tot God niet langer beperkt is! Het is niet langer afhankelijk van een tussenpersoon! Het is voor iedereen! Dus op het moment dat de aarde beefde en het voorhangsel scheurde verbrak God de keten van macht.

Met de dood van Jezus aan het kruis heeft God ons onder andere duidelijk gemaakt dat macht hebben, de controle houden, niet de weg van het koninkrijk van God is. Sinds de kruisdood van Jezus zit het potentieel van macht niet meer in de dingen waarvan je dacht dat ze je een gevoel van controle zouden geven. Als je macht volgt om de controle te houden vanwege jouw angst om het kwijt te raken dan ben je gebonden aan de keten van macht.

Feit is: We volgen iemand met autoriteit! En deze autoriteit komt in liefde. Jezus was een autoriteit in liefde. En onder deze autoriteit willen we niet anders dan erkennen dat liefde het enige is wat sterk staat in deze wereld en controle niet het laatste woord heeft maar liefde. Met Hem begraven Zijn betekent dus dat we het oude verlangen van macht loslaten en gaan leven in de kwetsbare autoriteit van liefde. Het is oké als je je machteloos voelt, dat was het idee. Want machteloosheid is de context van authentieke en onvoorwaardelijke liefde.

Vragen

  1. Soms is er dit gevoel dat we de controle kwijtraken en dan maken we keuzes vanuit een angstig verlangen om deze terug te winnen. Bespreek met elkaar welke impact deze keuzes soms kunnen hebben.
  2. Spreek met elkaar over het verschil tussen macht houden en autoriteit krijgen.
  3. Wat zijn voor jou dingen waar we als Westerse samenleving direct of indirect keuzes hebben gemaakt die onze veiligheid zeker zouden stellen terwijl dit ten kosten ging van de zwakkeren en de normen en waarden van het koninkrijk van God?