Ik heb de laatste tijd veel nagedacht over waarom zoveel narigheid in onze levens “toegelaten” wordt. En waarom er vaak geen (lichamelijke) genezing heeft plaatsgevonden, terwijl er wel gebeden wordt. Inmiddels denk ik, dat wij vaak te veel waarde hechten aan het leven hier op Aarde en dat voor God ons leven hier op Aarde een plaats is waar we voor God kunnen kiezen, waar we God mogen leren kennen, vertrouwen en zoveel mogelijk op Hem mogen leren lijken.

Nergens in de bijbel lees ik verhalen van mensen die een gelukkig en makkelijk leven lijden. Daarom denk ik dat het een misleiding is om te streven naar een zo makkelijk mogelijk leven. Daarnaast lees ik dat God in het Oude Testament de mensen iedere keer weer oproept: “Keer terug naar Mij!” En in het Nieuwe Testament maakt Hij de weg om bij Hem te komen, via Jezus, weer vrij.

Ik zie een mensenleven als een proces wat je samen met Hem kunt doen. Als je daarvoor kiest zal je allerlei situaties meemaken waarin je gevormd wordt naar het plan dat Hij voor je leven heeft. Dus niet je eigen interpretatie. Allerlei dingen die in je leven gebeuren zijn een mogelijkheid om God beter te leren kennen.

Ik moet in deze context vaak denken aan Paulus die schrijft, dat “het hem om het even is of hij blijft leven of zal sterven.” Bij leven kan hij vertellen over God en bij sterven zal Hij voor eeuwig bij zijn hemelse Vader mogen zijn. Zijn doel ligt niet meer bij aardse zaken maar bij Gods zaken.

Het geeft mij zoveel rust om te weten dat Hij van mij houdt en het plan dat Hij voor mij heeft zal voltooien. Ik ben Zijn kind en mag aan Zijn hand door het leven gaan. Het draait niet om mij, maar om Hem! De dingen die ik meemaak hebben toch zin! Alleen anders dan ik vroeger dacht.

In mijn leven heb ik God gezocht en zoveel steun, bemoediging, erkenning, waarheid, wonderen, rust, vrede, herstel, groei, liefdevolle zorg van Hem, ontferming, bewogenheid, ontzag, redding, waardigheid en nog zo veel meer van Hem geleerd! Dit leven is voorbereiding op het eeuwige leven straks met Hem. En het is heel belangrijk dat we Hem hier op aarde al leren kennen. Waarom dat precies is weet ik niet, dat zal straks als we voor eeuwig met Hem zullen leven, wel duidelijk worden.

Ik weet wel, dat bij Hem zijn de allerbeste plek is van alles wat is.