DE 'BLESSINGS, DENNIS' APP

Af en toe een appje ontvangen met een korte gedachte en bemoediging van Dennis? Stuur dan je 06 aan het volgende nummer: 06-42 03 43 01. Dan word je toegevoegd aan de broadcast lijst.

Om de app-berichten te kunnen ontvangen moet je bovengenoemd 06-nummer toevoegen aan je contacten. Verder is dit nummer alleen bedoeld om te appen, je kan het nummer dus niet bellen.

Privacy: Met het sturen van je 06-nummer aan bovengenoemd nummer geef je toestemming dat je 06-nummer gebruikt mag worden voor bovengenoemd doel. Je nummer wordt verder niet gebruikt voor andere doeleinden. Als je de berichten niet meer wilt ontvangen, stuur dan een bericht aan 06-42 03 43 01 en dan zal je 06-nummer verwijderd worden uit de broadcast lijst.

Ds. Dennis Mohn is Lead Pastor van de Kerk van de Nazarener Vlaardingen. Dit houdt in dat hij leidinggeeft aan de visie en missie van de gemeente en de vertaling daarvan in leven en geloof. Samen met zijn vrouw Lara en hun zoon Finnian woont hij in Vlaardingen. Lara is werkzaam als GZ-psycholoog. Dennis zet jong en oud op scherp met sprankelende humor en verrassende diepgang.

Voor Dennis is het belangrijk de gemeente boven alles een plek is waar je niet alleen jezelf mag zijn maar waar je vooral jezelf mag worden – waardig, geliefd en aanvaard – een kind van God. We zijn nieuwe schepping volgens de apostel Paulus en nu mogen we leren leven volgens wie we al zijn. Daarin staat liefde centraal. In deze liefde vinden we vergeving, redding, zekerheid, hoop, troost, en zin voor het leven. Als gemeente gunnen we dit iedereen want wij geloven in een wereld waarin Liefde leidend is.

Verder is het voor Dennis van belang dat we deelnemen aan Gods unieke missie. Deze missie is de wereld te laten weten dat Gods liefde voor iedereen beschikbaar is en we deze liefde mogen ontvangen en verwerkelijken op onze reis in leven en geloof.

Samen met Dennis strekken we ons ernaar uit een gemeenschap van gelovigen te zijn waar iedereen authentiek mag zijn, verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar bestaan, aanspreekbaar en corrigeerbaar is, integriteit praktiseert, de extra mijl gaat, vervuld met de Geest leeft, zich uitstrekt naar Jezus, in het Woord leeft, meer wil lijken op Jezus, niet genoeg heeft aan een goedkoop geloof, genade niet als excuus gebruikt, zich steeds meer bewust wordt van zijn/haar potentie in Christus, anderen helpt God te ontmoeten en een getuigenis is van Gods unieke liefde in de wereld.