“Ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb, ik ben niet wat de mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben! Niemand kan me dat afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten.” Dit is waar Bobby Schuller (Hour of Power) zijn diensten mee begint. Ook in onze diensten horen hoor je vergelijkbare woorden: God is goed, God is liefde en God is met je. God is er en voorziet, zelfs in dorre en onrustige tijden.

Hoe kan je dit vertrouwen leren ervaren als levende waarheid? Hoe wordt dergelijk geloof en vertrouwen je fundament, de kracht en liefde die je draagt? Hoe plug je in op de Bron van Leven, die al in je is? Dat vraagt inspanning van jouw kant. Als je, zoals ik het zie, het eerste gebod goed begrijpt, dan vraagt het alles van je. Heb de Heer je God lief met geheel je hart, al je kracht, heel je ziel en heel je verstand. Het vraagt alles van je om God de eerste plaats te geven, de aandacht van alles wat in je is. Voor je het weet, neemt een andere stem (van angst, zorg, hopeloosheid, verwarring, vul maar in) het over en drijf je hier op weg, naar… je verloren voelen misschien?

Je moet tijd maken om gevoed te worden door de Bron, om God te leren liefhebben. Om te leren zien dat je als mens vele andere dingen eerst liefhebt. En te zien dat dat niet het leven geeft, de rust, de kracht, die je ten diepste nodig hebt. En waar je naar verlangt. Dit zien, loslaten en je blik gaan richten op Jezus, de leidsman en voltooier van je geloof, vraagt (veel en dagelijkse) oefening. Dat is altijd belangrijk, en je voelt het als urgenter in onrustige tijden als dit.

Hierbij een paar oefeningen, die je kunnen helpen. Maar… je moet het wel doen, en… je hoeft het niet leuk te vinden of gemakkelijk. Het is dagelijkse brood. Schrijf je ervaringen bij het doen van de oefeningen, ingevingen, die je krijgt, teksten die je aanspreken op in een dagboekje en lees dat nog eens terug. Doe de oefening zo lang als je wil. Minimaal 15 minuten is aan te raden.

 

Bronoefening 1: Neem tijd voor gebed en dankzegging

Neem eenvoudig tijd om te bidden, leg je noden en vragen neer bij God. Erken waar je last van hebt en deel dit met God. Dank Hem voor al het goede wat je ook hebt ontvangen. Weest daarna nog even stil, luister naar God. God spreekt via je gedachten, je gemoed, via beelden, in een indruk.

 

Bronoefening 2: Lees in de Bijbel

Neem een paar minuten om je hart te luchten bij God, erken wat er is. Kies een (kort stuk) tekst uit de Bijbel uit. Ga goed zitten en ontspan je een paar minuten. Lees de tekst 2x rustig en hardop door. Stel je zelf daarna de volgende vragen: wat raakt je? Welk woord, welke zin? Herhaal deze zin een paar minuten in stilte. Kauw erop. Wat wil het je zeggen? Wat voel je, denk je? Hoe zo zegt dit deel je iets op dit moment? Mijmer op dit stuk tekst. Wat nodigt de tekst je uit om te doen? Deel je gedachten en gevoelens met God. Wees nog even stil bij God.

 

Bronoefening 3: Verwonder je met open aandacht

Kan je binnen en zeker buiten doen. Kijk een paar minuten met open aandacht naar een mooie bloem, een plant, naar je hand, of naar een foto van een mooie bloem of prachtig dier. Verwonder je over de schoonheid van wat je ziet. Of eet of drink met extra aandacht een boterham of kop koffie. Ruik of proef, neem de tijd voor al die sensaties. Dank God!

 

Bronoefening 4: Ademhaling en zijn bij God

Ga ergens zitten waar je ongestoord kan zijn (vertel dit je huisgenoten).

Wees je even bewust van waar je zit, kijk even om je heen en voel de stoel waarop je zit. Sluit je ogen. God is bij je! Richt je op je ademhaling. Volg gewoon de in- en de uitademing zo deze gaat. De adem die naar binnen gaat, via je mond, je keel, je luchtpijp en zo verder je longen in. Volg weer de uitademing langs de omgekeerde weg. Als je gedachten of je gevoelens je afleiden, en dat zal gebeuren, merk dat op en keer weer terug naar je ademhaling. Je adem is er altijd, net als God. Je adem als anker, als rustpunt om steeds naar terug te keren en je te beseffen dat Gods levensadem in je is, altijd. In Hem zijn wij, leven wij en bewegen wij. De Ruach, God Geest, is ook een woord voor Levensadem. Je ademt God in bij elke ademtocht. Je bent bij Hem. Hij in mij, ik in Hem.

 

Oefening 5: Tips als je veel piekert

Als je je veel zorgen maakt en veel piekert, neem dan elke dag 20 minuten de tijd op een vast moment en op een vaste plek in je huis (niet in de woon- of slaapkamer doen en niet kort voor het slapen gaan). Ga op die plek zitten en laat de pieker- gedachten dan hun gang gaan, schrijf ze op. Dit is je piekerkans! Op andere momenten van de dag, als je de neiging hebt tot piekeren, zeg dan ‘stop, nu niet, straks!’ tegen je pieker- zelf en ga een praktisch klusje doen, focus je daarop. Doet dit 3 weken lang elke dag.