Belastingaftrek

Belastingaftrek voor giften aan de kerk vanaf de eerste euro

Het is mogelijk méér belastingvoordeel te krijgen van je schenkingen aan de kerk (en andere goede doelen). En dat is nu bovendien makkelijker dan ooit.

Sinds 1 januari 2014 is het makkelijker geworden structurele giften van de belasting af te trekken. Wat vroeger alleen kon bij de notaris, kun je nu ook zelf regelen: de periodieke schenking. Wat is periodiek schenken, hoe moet het en waarom zou je het willen?

Aftrekpost giften

Als je schenkt aan de kerk (en andere goede doelen) heb je recht op een aftrekpost, maar alleen als je meer schenkt dan één procent van je inkomen. Je mag je gift wel volledig aftrekken, als je een overeenkomst aangaat waarin staat dat je minstens vijf jaar op rij hetzelfde bedrag schenkt aan de kerk. Dan is elke euro die je geeft aftrekbaar.

Geen notaris meer nodig

Tot een aantal jaar geleden moest zo’n periodieke gift worden vastgelegd in een notariële akte, maar die eis is sinds 2014 vervallen. Sinds 2014 is het niet meer nodig om een periodieke schenking vast te leggen bij de notaris, maar kan worden volstaan met een overeenkomst direct met de kerk. Daarmee wordt de periodieke schenking ook interessant voor kleinere bedragen.

Wat moet je doen?

Wanneer je een periodieke gift aan de kerk wil vastleggen, moet je het volgende doen:

1. Download het vooraf door de kerk ingevulde formulier

Deze overeenkomst is een gedeeltelijk reeds ingevulde versie van de standaardovereenkomst van de belastingdienst

 

2. Vul het volledige formulier in

De overeenkomst wordt automatisch in tweevoud ingevuld

 

3. Druk de formulieren af, onderteken ze en stuur beide formulieren naar de secretaris

Wij zullen het formulier verder invullen, ondertekenen en de versie van de schenker naar u terugsturen.

 

4. Bewaar de overeenkomst

Bij een controle kan de fiscus u vragen deze overeenkomst te tonen.

 

Bij het gebruik van het formulier is het goed om de volgende zaken te weten:

 • Periodieke giften zijn alleen aftrekbaar als het goede doel ANBI status heeft. De Kerk van de Nazarener heeft deze status.
 • Het formulier van de fiscus kent slechts twee gronden waarop de schenking tussentijds kan worden beëindigd, namelijk:
  • Het overlijden van de schenker; of
  • Het overlijden van een ander dan de schenker.
 • Er kunnen echter ook andere door de fiscus geaccepteerde redenen voor beëindiging zijn, namelijk:
  • Arbeidsongeschiktheid van de schenker, buiten invloed van de schenker
  • Werkloosheid van de schenker, buiten invloed van de schenker

Wilt u deze redenen ook opnemen? Gebruik dan dit formulier.

Tel uit je winst

Met het gebruik van een periodieke gift overeenkomst kunt u extra geld terugkrijgen van de belastingdienst. Stel: je schenkt € 100,- per maand aan de kerk. Dat is op jaarbasis € 1.200,-. Als je dit bedrag opvoert bij jouw aangifte inkomstenbelasting, is daarvan 1% van jouw inkomen niet aftrekbaar. Afhankelijk van je inkomen en het percentage belasting dat je betaalt, is daarmee een bedrag tussen € 400,- en € 600,- niet aftrekbaar. Als je elke maand een vast bedrag aan de kerk schenkt en je doet dat jaar in jaar uit, dan is het verstandig deze giften voor een periode van ten minste 5 jaar vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. Op die giften is de 1% regeling niet van toepassing en dat scheelt je in 5 jaar tijd een bedrag tussen de € 2.000,- en € 3.000,- aan belasting.

Wilt u dat het verschil ten gunste komt van de kerk? Door de periodieke gift te verhogen met het percentage belasting dat je betaalt, doe je een grotere financiële bijdrage aan de kerk, terwijl je kosten netto hetzelfde blijven.

Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie of kunnen wij je helpen bij het bepalen of invullen van je periodieke gift, kun je ons altijd bereiken via info@kvdnvlaardingen.nl. Wij helpen je graag.