We zongen een lied: ‘Hij heeft mij bevrijd’. Ik zong uit volle borst mee. Later vroeg ik me af: ‘waarvan ben ik bevrijd?’. Bevrijd van zonde? Is dat echt zo? Doe ik niets meer fout? Of ben ik bevrijd van schuld en boete? Ben ik bevrijd van hebzucht en begeerte? Jezus heeft door Zijn leven en sterven aangetoond dat we daar niet meer aan onderworpen hoeven te zijn. Hij heeft deze vloek doorbroken. Vervolgens is de keus aan mij. Of ben ik bevrijd van religie?

Het is opvallend dat voor de meeste mensen god en regels dezelfde begrippen zijn of in een adem genoemd worden. Iedere godsdienst lijkt uit te gaan van een calculerende god en vervolgens moet iedereen maar afwachten hoe het aan het einde van het leven uitvalt. Ook veel niet-gelovigen denken zo.

Het is niet vreemd dat veel mensen zich van die god van regels hebben afgekeerd. Daar wil je toch niet bij horen. Het resultaat is een samenleving van zoekende mensen: Wie ben ik eigenlijk? Waar hoor ik bij? Wat is de zin van mijn leven? Ook wordt het steeds duidelijker dat het streven naar meer en beter mensen ernstig beschadigd. De roep om een nieuwe samenleving wordt luider. De oude samenleving verzet zich hevig. De zichtbare confrontatie tussen dit oude denken en het nieuwe denken maakt mensen nog verder onzeker. Wie leidt me?

Zo’n 25 jaar geleden kwamen we in aanraking met de Wesleyaanse theologie van de Liefde. Heel anders dan de godsdienst van regels over goed en fout, schuld en boete en angst voor het oordeel. Hoor je er wel of niet bij. Ik beschouw ‘voorafgaande genade’ als de grootste zegen van de Wesleyaanse theologie. Het wonder dat Jezus in ieder mens leeft. Of je het nu gelooft of niet.

Al het goede, ongeacht van wie of van wat, komt van Jezus. Hij zegt het ook: ‘wie doet wat ik doe, hoort bij mij’. Van alle mensen en van alle ideologieën mag je het goede omarmen. Het goede herkennen en met vreugde verwelkomen. Door de liefde in ons hart te leggen heeft God de eerste stap naar mij, jou gezet. Hij wil met ons verder.

Je hoeft niet verder in situaties waar het probleem bij jou wordt neergelegd. Niet verder in een omgeving waar het maar de vraag is of je er bij hoort en dat de kans groot is dat dit niet zo is. Wel verder met Iemand die zegt ‘jij hoort bij mij’ en die het goede in jou ziet. Hij heeft het er immers zelf ingelegd. Verder met Iemand die met je meegaat als het goed gaat maar zeker als je het moeilijk hebt. Iemand die niet alle problemen voor je oplost maar wel altijd begrijpt hoe het met je is en je steunt. Iemand die je helpt opstaan als je valt.

Met zo iemand is het leven waard om geleefd te worden. Leven in de optimistische kracht van genade. Dit is wat Wesleyaanse theologie te bieden heeft: geen angst voor de toekomst en ook niet voor de onrust van vandaag. De zekerheid dat je het niet alleen hoeft te doen. Een God en een gemeenschap zonder voorwaarden vooraf. Er is geen selectie aan de voordeur en geen selectie bij de achterdeur. Dat geeft houvast in een turbulente wereld. Bevrijding is leven zonder angst.