Christus overwinnaar | Deel 1

Rik Op den Brouw

•••

Christus en de kosmos

In 2021 overleed Ernst van de Wetering. Weet je wie hij was?

Hij was de grootste Rembrandt-kenner in de wereld. Hij was een man met gezag. Als hij een nieuw opgedoken schilderij bestempelde als door Rembrandt zelf geschilderd en niet door één van zijn leerlingen, dan was het een echte Rembrandt. Dat geeft dat schilderij niet alleen een grote waarde maar ook gezag als kunstwerk.

Er gaat een verhaal over Picasso. Of het waar is weet ik niet, het is in ieder geval een mooi verhaal. Het gaat als volgt: op een dag komt een jonge schilder bij Picasso om over zijn werk te praten. Ze praten een aantal uren over hun werk en bij het afscheid pakt Picasso een paar lege doeken. Hij schrijft zijn naam onderaan de doeken en zegt: ‘Zo, jij moet ook eten’.

Zijn naam heeft gezag.

Waarom ik dit schrijf is omdat dit in de bijbel ook is gebeurd. Ik citeer twee stukjes uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. Alleen deze brief is niet door Paulus zelf geschreven. Paulus is ergens tussen het jaar 50 en 60 vermoord en deze brief dateert uit de jaren 70. De brief is geschreven door Epenetus, een leerling van Paulus. De naam van Paulus gaf deze brief gezag.

Paulus had de overtuiging dat Jezus, voor zijn eigen overlijden, zou terugkomen. Hij zou terugkomen nadat Hij de hele kosmos zou hebben overwonnen.

Toen Paulus was overleden en Jezus niet was teruggekomen, waren zijn volgelingen en vele door Paulus bekeerde gelovigen, in grote verwarring. Een verwarring die jaren duurde. Epenetus wilde door het schrijven van de brief aan de Colossenzen een einde maken aan deze verwarring. Het eerste citaat:

(Colossenzen 1:12-17, NBV21)

Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

Hier wordt uitgelegd dat alles wat bestaat: de hele schepping, de hele kosmos in Christus is geschapen. Kortom geen angst: alles en dus ook wij bestaan in Hem. Vorsten en heersers, machten en krachten zijn aanduidingen van sterren, planeten en andere hemellichamen. Zowel Joden als Grieken geloofden dat hemellichamen een ziel hadden. Vandaar deze aanduiding.

Ook wijst Epenetus op het onzichtbare, kortom er bestaat meer dan wij waarnemen, dan wij kunnen zien. Dan het tweede citaat:

(Colossenzen 1:18-22, NBV21)

Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn: in Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend opdat u heilig, zuiver en onberispelijk bent ten overstaan van Hem.”

We hoeven geen zorgen te hebben. We hoeven niet te wachten tot Christus de kosmos overwint. Christus heeft de kosmos al in zichzelf opgenomen. Het is al klaar. Alles bestaat in Hem. Ook wij horen bij Hem. Het kwaad dat na de schepping in de wereld is gekomen is ook door Zijn dood en opstanding overwonnen. Wij horen weer bij Hem en staan vrij voor God.

Dit is een bemoedigende boodschap. De reden voor vreugde in je hart. Helaas lijkt onze werkelijkheid vaak zo anders. In het volgende artikel in deze serie beschrijf ik hoe deze boodschap steeds weer wordt aangevallen en sterker nog volledig wordt ontkend.

RECENTE ARTIKELEN

Klik hier voor meer artikelen >>

Wil jij ook de ENTHOUSIAST per mail ontvangen en/of UPDATES uit de gemeente schrijf je dan in.