De Weg

Rik Op den Brouw

•••

In het dagelijks leven is de weg een pad om een doel te bereiken. Door de jaren heen zijn er steeds weer nieuwe woorden gevonden om dat doel te omschrijven en om mensen zich daar omheen te laten verzamelen zoals bijvoorbeeld ‘missie’. Een bedrijf, een institutie of zelfs een persoon moest een missie hebben. Het laatste modewoord is ‘purpose’. Wat is jouw purpose? Wat is de purpose van het bedrijf waarvoor je werkt? Wat moet er worden bereikt?

In deze tijd van grote uitdagingen en veranderingen wordt het heel duidelijk waar bedrijven voor staan. Er zijn, vooral nieuwere, bedrijven die zich laten leiden door duurzaamheid. Veel grote bedrijven daarentegen voelen zich ‘boven de wet’ verheven en kiezen voor maximale winst. Het doel ‘heiligt de middelen’ heet het dan. De natuur lijdt en wordt vernietigd. Mensen vallen uit door overbelasting. Dieren zijn productiemiddelen geworden. Alles dat hen tegenhoudt wordt met rechtszaken en campagnes vol desinformatie bestreden. Ook instituties vertonen vergelijkbaar gedrag. Wanneer je ook maar een vorm van afwijkend gedrag vertoont, ben je gevaarlijk en wordt tegengewerkt en buitengesloten. Kerken behoren helaas ook al eeuwenlang tot de instituties die dit gedrag vertonen. Ging dat vroeger met grof fysiek geweld, tegenwoordig gaat het met mentale druk met veelal zeer kwalijke gevolgen.

Jezus zegt: ‘Ik ben de Weg’. Dat betekent nogal wat. De weg belichaamt niet de noodzakelijke stappen om je doel, missie of purpose te bereiken. Nee, de Weg is een persoon. De weg van Jezus gaan, is als Jezus gaan, in Jezus gaan. De Weg, Jezus, is het doel geworden. Met Jezus gaan is een reis door het leven. Een reis met vele mooie perioden maar ook met veel obstakels en problemen. Een reis in gemeenschap met Jezus en alles wat leeft. Een reis waar niemand wordt buitengesloten. De Bijbel noemt dat geen onderscheid tussen ‘Jood of Griek, slaaf of vrije, besnedene of onbesnedene’. Dit kan probleemloos worden aangevuld tot ‘geen onderscheid tussen kleur, inkomen, soort en wijze van geloof, seksuele geaardheid, cultuur’ en alle andere typeringen waarmee mensen geneigd zijn om anderen buiten te sluiten. Uitsluiting past niet in Gods woordenboek.  Ras staat niet in dit rijtje omdat onomstotelijk is vastgesteld dat ras niet bestaat. Ras is een kwaadaardig gedachtespinsel om anderen buiten te sluiten, minderwaardig te verklaren of zelfs te vervolgen.

In onze maatschappij en daarmee ook vaak in ons geloof zijn we veelal individualistisch. Jezus maakt geen onderscheid tussen mensen. De Weg gaan we met allemaal, ieder hoort erbij. Wij streven ernaar om meer en meer op Jezus te lijken door Zijn liefde te laten zien naar anderen maar vooral ook naar de gemeenschap en het gezamenlijke.

Zorg, op welke wijze dan ook, laat betrokkenheid en dus liefde zien. Het is een oproep tot een hartsgesteldheid waarbij anderen, maar ook al het leven en de planeet belangrijk zijn. Zo zijn we ‘alles in allen’ zoals Jezus voor ons bidt.

Hoe breng je dit in de praktijk? Vrij vertaald naar de priesterfilosoof Thomas Berry: Alle menselijke instituties, beroepen, programma’s en activiteiten moeten als eerste getoetst worden in hoeverre zij zorg voor de ander en de relatie tussen mens/aarde remmen, negeren of aanmoedigen.

RECENTE ARTIKELEN

Klik hier voor meer artikelen >>

Wil jij ook de ENTHOUSIAST per mail ontvangen en/of UPDATES uit de gemeente schrijf je dan in.