Ds. Dennis Mohn is sinds oktober 2012 predikant in onze gemeente en in die hoedanigheid actief in de bestuursraad. Begin 2016 heeft hij de algehele leiding van de gemeente op zich genomen. Dit houdt in dat hij leiding geeft aan de visie en missie van de gemeente en de vertaling daarvan. Samen met Lara woont hij in Vlaardingen. Lara is werkzaam als GZ-psycholoog voor Rijndam revalidatie in het IJsselland Ziekenhuis. Ds. Dennis zet jong en oud op scherp met sprankelende humor en verrassende diepgang.

Voor ds. Dennis is het belangrijk dat de kerk een plaats is waar we mogen groeien en bloeien in wie God vindt dat we zijn. We zijn nieuwe schepping volgens de apostel Paulus en nu mogen we leren leven volgens wie we al zijn. Daarin staat liefde centraal. In deze liefde vinden we vergeving, redding, zekerheid, hoop, troost, en zin voor het leven. Als gemeente gunnen we dit iedereen.

Verder is het voor ds. Dennis van belang dat we als kerk van Christus deelnemen aan Gods unieke missie. Deze missie is de wereld te laten weten dat Gods liefde voor iedereen beschikbaar is en we deze liefde mogen ontvangen en verwerkelijken in ons leven door meer op Jezus te gaan lijken. Dat betekent dus dat we willen leren God, onze naaste, en onszelf goed lief te hebben omwille van de wereld (zie ook ons onderwijsprogramma 3DAY).

Samen met ds. Dennis strekken we ons ernaar uit een gemeenschap van gelovigen te zijn waar iedereen authentiek mag zijn, verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar bestaan, aanspreekbaar en corrigeerbaar is, integriteit praktiseert, de extra mijl gaat, vervuld met de Geest leeft, zich uitstrekt naar Jezus, in het Woord leeft, meer wil lijken op Jezus, niet genoeg heeft aan een goedkoop geloof, genade niet als excuus gebruikt, zich steeds meer bewust wordt van zijn/haar potentie in Christus, anderen helpt God te ontmoeten en een getuigenis is van Gods unieke liefde in de wereld.

Meer willen weten over onze visie? Kijk dan hier.