De Huiskamer van de Kerk van de Nazarener Vlaardingen, de plek waar het allemaal mag gebeuren. Lief en leed mogen er worden gedeeld, geestelijke groei naar een hoger plan getrokken en er is verbinding tussen de kerk en haar gemeenteleden.

Uit contacten met Huiskamerleiders blijkt dat dit heel verschillend kan uitpakken. In veel Huiskamers wordt gebruik gemaakt van het ‘Thuis verder’ aanbod, waarbij een korte samenvatting van de preek wordt aangeboden met bijbehorende gespreksvragen. Overal is er ook ruimte om persoonlijke zaken te delen en voor elkaar te bidden. De meeste Huiskamers komen een keer per maand bij elkaar. Ook zijn er groepen die meerdere keren per maand bij elkaar komen en waar naast geloof-inhoudelijke zaken ook gezelligheid en meeleven ruim aan bod komt.

Klinkt allemaal ideaal toch? Zijn er dan helemaal geen hindernissen? Jawel hoor. Soms loopt niet alles op rolletjes. Dat kan liggen aan factoren van buitenaf zoals drukte, ziekte of verhuizingen, maar net zo goed aan bijvoorbeeld de samenstelling van de groep, of het vastgelopen zijn in een bepaald stramien dat je maar niet doorbroken krijgt. Aan dat laatste wordt ook in Huiskamer-leidersbijeenkomsten aandacht besteed.

We zullen blijven nadenken over het doel, de koers en de uitvoering van ons aanbod van onze Huiskamers. En dat is best even zoeken bij iets wat zo’n 20 jaar loopt zoals het loopt. We stellen ons vragen over hoe open we eigenlijk zijn als Huiskamers. Moet er een plan komen waarbij nieuwe mensen beter geplaatst kunnen worden? Dus zowel op het gebied van inhoud als vorm gaan we, met behoud van het goede, kijken naar: ‘Hoe ziet de Huiskamer er uit anno nu’.

Voor mij persoonlijk is de Huiskamer een plek waar ik warmte ervaar. Niet dat we naast de maandelijkse Huiskamer avond nou zo veel bij elkaar langs gaan, maar ik weet me verbonden als ik na de dienst koffie sta te drinken. In zo’n grote gemeenschap als wij zijn is dat mijn eerste plek waar ik een gebedspunt neer weet te leggen en graag voor mijn mede huiskamergenoten mag bidden. De plek waar ik bevraagd durf te worden als het om geloofsinhoudelijke zaken gaat. En waar ik ook met wat ik te bieden heb aan opgedane geloofsgroei mag delen. Mijn Huiskamer heeft mijn hart.