Je gelooft niet wat je leest! Het is werkelijk ongelooflijk! Ja, je gelooft niet wat je leest maar je gaat er toch aan geloven. Ik heb het over een nieuwe uitgave van een “gouwe ouwe” uit de oudheid. De inhoud is even divers en kleurrijk als de wereldbevolking en alle hoogten en diepten van het leven vind je er in terug.

Je kunt dit boek niet aan één literair genre toeschrijven. Je vindt er poëzie en proza in; geschiedenissen en verhalen; wijsheden en adviezen op heel verschillende terreinen.

Er hebben vele schrijvers aan gewerkt, maar er zit duidelijk één brein achter, want het boek heeft, ondanks de vele auteurs, toch een inhoudelijke eenheid.

Ja, ik heb heel wat boeken gecensureerd, maar dit boek is absoluut enig in zijn soort. Als je het gaat lezen, zullen veel van je vragen beantwoord worden. Wat voor vragen? Wel, vragen als: waar komt alles vandaan? Wat is de zin van mijn leven? Hoe kan ik zonder angst mijn levenseinde tegemoet leven? Hoe weet ik enigszins wat goed en wat kwaad is? Hoe weet ik wat ware liefde is? Waar vind ik perspectief voor het leven in deze verkilde wereld? Wie is God? Hoe word ik een beter mens? Op al deze vragen werpt dit boek een nieuw en toch bekend voorkomend verrassend licht.

Beste lezer, nog nooit heb ik de volgende woorden over een boek gezegd: dit boek moet je lezen, lezen en herlezen, je leven lang. Het is geen goed nieuws, dat is te zwak uitgedrukt. Het is Goud nieuws!

P.S. Mochten er lezers zijn die niet weten over welk boek het hier gaat, dan kunnen zij dit bij de redactie navragen.