Nu de laatste 3DAY-Lite avonden zijn afgelopen, zijn we met het 3DAY team alweer druk bezig met de planning van het volgend seizoen. We vragen ons opnieuw af welke cursussen passen in de doelstelling van 3DAY (mensen helpen groeien in Liefde 3D), welke cursussen zullen aanspreken, hoe kunnen we steeds weer vernieuwen en meer mensen enthousiast maken voor de cursussen. We vinden onderwijs en discipelschap belangrijk in onze gemeente, maar… waarom eigenlijk?

Petrus schrijft in de slotzinnen van zijn tweede brief: “Groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus” (Petrus 3:18). Petrus geeft het als sterk advies, zou je kunnen zeggen. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt “Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien” (Hebr. 12:14). Dat ‘heilig leven’ is wat we bedoelen als we het hebben over leven vanuit de Liefde; opnieuw een stevig advies. Paulus benadrukt het belang ervan onder andere in zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen: “Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt” (2 Tess. 1:3).

En dus hebben we volgend jaar weer een mooi programma voor je klaarliggen. Zo zou ik kunnen afsluiten. Maar dan sla ik het eerste stuk van wat Paulus zegt zomaar over. “We moeten God altijd voor u danken”… Als groei zou plaatsvinden op onze eigen kracht, dan zou Paulus toch de mensen van die gemeente zelf moeten bedanken? Dan zou er toch iets moeten staan als “wat goed van jullie dat jullie zo hard werken aan jullie groei in liefde en geloof”? Maar dat staat er niet!

Paulus zegt in 1 Cor. 3:6-7: “Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien.” Groeien in liefde, geloof en genade is niet iets wat we zelf doen, wat afhankelijk is van onze prestaties. God doet ons groeien…

En toch, het gaat niet helemaal vanzelf. Dus hoe hangt het dan toch ook weer wel een beetje van ons af? Wat kunnen wij werkelijk doen, zodat God ons kan laten groeien? Petrus zegt daarover “Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt: U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?” (1 Petr. 2:2-3). Daaruit leren we dan dat het gaat om verlangen naar het Woord en ondervinden dat God goed is.

Daar kunnen we al wat mee: verlangen naar het woord geeft ruimte voor Bijbelstudie, zowel thuis als in 3DAY. Natuurlijk kan dat op verschillende manieren; inhoudelijke studies, maar ook meer spirituele manieren van Bijbellezen komen voorbij. Tegelijkertijd is Bijbelstudie een van de manieren om te ondervinden dat God goed is. Alle andere manieren waarop we ons richten op Gods goedheid, Gods liefde, bewegen ons naar datzelfde doel: groeien in Liefde 3D. Johannes gaat zelfs zover om te zeggen dat het eeuwig leven is, dat we de enig ware God en Jezus Christus kennen (Joh. 3:17). Het duidelijkst zegt Paulus het in 2 Kor. 3:18: “Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.” Oftewel: als we ons steeds richten op God, op Jezus, dán zullen we steeds meer op Hem gaan lijken.

De cursussen in 3DAY helpen je om je meer en meer op God, op Jezus te richten. Hem je belangrijkste punt van aandacht te maken. Ook zijn er cursussen die gaan over de relatie met anderen; ten diepste gaat het hierin om Christus in de ander te ontmoeten, dus al lijkt het iets heel anders, het gaat wederom om de aandacht leggen op Christus. En er zijn cursussen die gaan over persoonlijke ontwikkeling want, al komt de groei van God, het is toch soms fijn om geholpen te worden met het herkennen en loslaten van oude patronen, of om een van je talenten juist verder te ontwikkelen door te oefenen. Hierdoor leer je Christus die in jou woont, steeds meer kennen en tot uitdrukking brengen in de wereld.

God geeft de groei; het is aan ons om ons beschikbaar te maken voor het werk van de Heilige Geest en het enige wat we daar werkelijk zelf voor hoeven doen, is onze volle aandacht richten op Hem. Ik hoop dat 3DAY je daarbij van dienst kan en mag zijn. Dus graag tot volgend seizoen!