Het Leven

Rik Op den Brouw

•••

Voor sommigen is het leven het plaatsen van vinkjes op een ‘bucketlist’. Wat moet je gedaan hebben en wat moet je gezien hebben. Hoe spectaculairder en hoe verder, hoe beter. Altijd op zoek naar iets nieuws.

Anderen doen alles om rijker en belangrijker te worden. Ik ontmoette ruim 25 jaar geleden een gehaaste man. Nauwelijks tijd om met me te praten. Hij was toen rond de 60 jaar, woonde in Los Angeles en was vermogend, volgens eigen zeggen had hij 1 miljard dollar. Hij werkte 7 dagen in de week,14 uur per dag want 1 miljard is niets, het moesten er tenminste 2 worden. Altijd streven naar meer. Geld is een harde meester.

De kloof in onze maatschappij wordt helaas steeds duidelijker. Zo zijn er steeds meer mensen die problemen hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. De hele dag bezig met bedenken hoe eten op tafel komt, hoe kleren voor opgroeiende kinderen te kopen. Met pijn in het hart kinderen zonder eten naar school sturen. Altijd bezig met de consequenties van het gebrek aan geld.

Zo zijn er de zieken, chronisch zieken en mensen die geconfronteerd worden met dodelijke ziekten bij zichzelf of bij hun geliefden. De laatsten vermoeid van het hulp bieden waar de gezondheidszorg dat niet in kan vullen. De eersten die serieuze vraagtekens zetten bij hun leven. Altijd zijn ze allemaal weer bezorgd. Bezorgd over wat er zal gaan komen.

Zo zijn er die opgejaagd worden door hun religie. Doe dit en laat dat. Heb je wel genoeg gedaan en heb je geen verkeerde dingen gedaan? Anders loopt het slecht met je af. Voldoe aan de moraal die gevraagd wordt. Altijd weer de angst of het wel goed genoeg is.

Wat al deze mensen gemeenschappelijk hebben is dat ze nooit rust hebben. Of ze nu het maximale uit hun leven willen halen of dat willen bereiken. Of dat het leven hun zwaar valt door gebrek aan geld of ziekte. Nooit rust.

Jezus herkent dit. Hij zegt tegen hen die altijd streven naar meer dat ze als gras zijn: het komt op, het wordt gemaaid en verdwijnt in de oven. Tegen weer anderen zegt Hij dat ze wel kunnen denken dat ze van hun rijkdom kunnen genieten maar dat ze hun leven niet in de hand hebben. Morgen kun je dood zijn. Tegen de mensen die lijden in het leven zegt Hij: Ik begrijp jullie, ik heb jullie pijn gevoeld toen ik geen plek had om mijn hoofd neer te leggen en toen ik leed door marteling en kruisiging.

Tegen hen die lijden onder hun religie zegt hij: komt tot Mij, mijn last is licht en mijn juk is zacht.

Jezus zegt: Ik ben het Leven. Dus het leven is een persoon: Jezus. Het leven is niet iets dat je overkomt of waar je het maximale uit hoeft te halen. Hij zegt niet voor niets dat je bij hem mag rusten. Niet dat armoede en ziekte daardoor verdwijnen maar dat de consequenties daarvan je niet hoeven te beheersen. Hij zegt ook niet dat je niet mag genieten. Natuurlijk mag dat wel. Maar het leven hoeft je niet op te jagen om zoveel mogelijk te bereiken of te doen.

Jezus roept je op te doen zoals Hij. Leef vanuit Zijn rust. Leef in Zijn liefde zodat je zelf liefde kan ervaren en delen. Zijn rust is genoeg. Ik wens je toe dat die rust ook voor jou genoeg is.

RECENTE ARTIKELEN

Klik hier voor meer artikelen >>

Wil jij ook de ENTHOUSIAST per mail ontvangen en/of UPDATES uit de gemeente schrijf je dan in.