Op zondag 11 augustus sprak ds. Dennis Mohn over het belangrijke feit om zaken in het Licht te brengen. Ik vond dat hij hele treffende dingen uitlegde over dit onderwerp. Klik hier voor de preek. Hierbij vanuit mijn vak en kennis als psycholoog wat ideeën om de preek in de praktijk te brengen.

Vanuit psychologisch oogpunt heeft ‘het licht aan doen’ alles te maken met groeien in bewustzijn. Je bewustzijn is je lamp. En hoe meer verbonden je bent met God, hoe helderder je licht schijnt, van binnen en naar buiten, naar anderen toe. Je bewust zijn van je gedachten en je gevoelens, hoe mooi of lelijk ook, houdt in, dat je helderder ziet. En dan de optie hebt om er iets anders mee te doen of aan te veranderen. Als je het niet ziet, kan je er zelf niks mee en kan je het ook niet ‘aan God geven, in gebed brengen’. Zonder bewustzijn is er geen licht en zie ik niets. Dan leef je in ontkenning. Dan misken je dingen en neem je geen verantwoordelijkheid voor wat je denkt, voelt en doet. En dan gaan je gevoelens en gedachten hun eigen goddelijke (ego) gang. Regelmatig ben je bang voor wat er in je innerlijk speelt, zit er een verbod op bepaalde gedachten en gevoelens. De angst en het verbod kunnen ook onbewust, on- belicht zijn. We zijn hier wel verantwoordelijk voor, ooit hebben we voor deze houding besloten.

Hoe doen we het licht aan?

  1. Werk aan bewustwording van wat er in je leeft: Sta dagelijks 10 minuten stil bij je zelf en je patronen van denken, voelen en doen. Reflecteer op je zelf a.h.v. de volgende vragen: wat gebeurde er, wat voelde ik hierbij, wat deed ik, wat dacht ik? Schrijf dit eens een tijdje op in een soort dagboek. Kijk of je terugkerende patronen hierin herkent. Het kan spannend, vervelend en kwetsbaar aanvoelen.
  2. Wees regelmatig stil zijn bij God in gebed. Dit brengt ook meer bewustzijn, meer licht in je innerlijk. Combineer de punten 1 en 2.
  3. Vraag God in dit proces concreet om ‘Licht van de Geest’. Je zult de kluwen van gedachten en gevoelens langzaamaan meer ontwarren. Bedenk dat alles er mag zijn, echt alles. God veroordeelt nooit. Als je oordelende gedachten bemerkt n.a.v. de gevoelens en gedachten die aan het licht komen, dan komt dit uit je eigen denken. Het is niet van God. Misschien wil je het niet om je dingen bewuster te worden, ben je bang voor het licht of denk je het niet te kunnen, weet je niet waar te beginnen. Vraag God dan of Hij het willen en het werken in je bewerkt, zoals Hij belooft in de Bijbel. Hou vol, het Licht zal aan gaan. Het is al in je.
  4. Deel wat in je leeft met een voor jou veilige ander, die je volkomen vertrouwt. Al komt het er hortend en stotend uit, al zit je eerst een half uur zwijgend bij die ander, al vind je het heel erg spannend, doe het! Breng het samen in gebed als je dat wil. Doorbreek het zwijgen, zei Dennis Mohn in zijn preek.
  5. Lees regelmatig in de Bijbel. Mediteer over een tekst: zie hiertoe bijvoorbeeld de meditatie- opdracht van Ank Verhoeven n.a.v. haar preek op 14 juli.
  6. Lees (geestelijke, psychologische, theologische, filosofische) boeken. Ga naar 3Day. Doe ergens een cursus omtrent persoonlijke ontwikkeling. Kortom: laat je informeren, zorg voor input, laat je spiegelen, vindt herkenning en erkenning in nieuwe informatie.
  7. Regelmatig is het nodig bovenstaande een tijdje te herhalen. Dingen hebben de neiging weer naar het onderbewuste (de duisternis) te zakken, zeker als er diepere (nog on- ver- lichte) wonden onder liggen. Dan is er verdere bewustwording en ver- lichting nodig. Maar ook eenvoudig doordat we vaak neigen tot leven uit gewoonten. Vraag God om wat je nodig hebt.
  8. Ons on- bewustzijn (onze innerlijke duisternis) kent soms vele lagen. Iedereen heeft een paar ongezonde terugkerende thema’s in zijn of haar leven: sub- assertiviteit, boos reageren, please- gedrag, perfectionisme, minderwaardigheidsgevoelens, angsten, etc. Dan denken we, dat we er mee hadden afgerekend, en dan komt het thema na een paar jaar weer hevig terug. Balen. Het gevoel overheerst dan, dat we niets hebben geleerd. Echter, het is tijd dieper af te rekenen met dit thema. Verdere ver- lichting en diepere groei en bevrijding zijn nodig.
  9. Denk erover na, hoe je kan dealen met wat er aan het licht is gekomen. Je hebt ontdekt dat je last hebt van één van bovenvermelde thema’s. Wat dan? Soms kan je dingen relatief makkelijk veranderen als er je je er bewust van bent. Vaak vraagt het meer. Je bent nu i.p.v. ‘onbewust onbekwaam’ (je had niet door dat je vaak please- gedrag vertoonde, je had geen last van dit onvolwassen en onbekwame gedrag) ‘bewust onbekwaam’ (je weet nu dat je last hebt van ongezond gedrag, gevoel of denken). Praat er eens over met iemand. Lees een boek over het thema, pas een tijdje de oefeningen toe  uit dat boek. Investeer in het leren van nieuw denken, voelen en gedrag.
  10. Sommige hardnekkige problemen vragen professionele hulp. Dan komen we er zelf, met hulp van naasten en met hulp van het pastoraal team of van de dominee niet uit. Helaas en heel menselijk. Het leven is lang niet altijd gemakkelijk.

Kies er voor het licht aan te doen, dat al in je schijnt.