De tekst van dit lied zingt de laatste tijd regelmatig door mijn hoofd en gedachten. Vooral het stukje: spreek Uw waarheid binnen in mij. Ik weet uit ervaring dat wat ik denk en hoe ik denk, bepaalt hoe ik mij voel en hoe ik in het leven sta. Van nature ben ik iemand bij wie het glas meestal half leeg is, ik denk vaak negatief over mezelf en over anderen. Dat maakt me niet altijd de meest leuke persoon om mee om te gaan. En het legt ook een druk op hoe ik het leven ervaar. Meer en meer realiseer ik me dat ik het nodig heb om Gods waarheid te horen, Gods waarheid in mij!

Maar, hoe spreekt God zijn waarheid binnen in mij? En hoe kan ik dat horen? Essentieel is natuurlijk dat ik wil luisteren. Maar hoe doe ik dat? Ik kan op de bank gaan zitten zeggen: “Heer, ik zit en ik luister”. Ik heb echter nog nooit ervaren dat ik dan overladen word met Gods waarheid. Ik heb ontdekt dat het – voor mij in ieder geval – niet werkt op die manier. Maar hoe dan wel? Hierover nadenkend kwam ik tot de conclusie dat ik vanuit de Bijbel Gods waarheid kan weten. Dus in plaats van passief op de bank te gaan zitten heb ik actief de Bijbel gepakt en ben ik op zoek gegaan naar Gods waarheid.

 

God houdt van mij
‘Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondeaars waren (Romeinen 5:8)
‘Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden (Johannes 15:13)

God heeft het beste met mij voor
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven (Jeremia 29:11)

God luistert naar mij
‘Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil’ (1 Johannes 5:14)

God geeft mij wat ik nodig heb, ik zal nooit ten onder gaan
‘U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan’ (1 Korinthe 10:13)

God wil mij meer geven dan ik kan bedenken
Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken aan hem komt de eer toe (Efeze 3:20)

 

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Als ik op zoek ga naar Gods waarheid, komt er geen eind aan. Dit is nog maar een heel summiere opsomming.

Als ik nu zing “Hier is mijn hart Heer, spreek uw waarheid binnen in mij”, weet ik dat God zijn waarheid in mij wil spreken door wat Hij in de Bijbel zegt. Door mij daarop te richten hoor ik Gods waarheid ook daadwerkelijk, in mijn gedachten en in mijn hart.

Onze diensten eindigen vaak met de woorden uit Filippenzen 4: Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. In Spreuken 4:23 staat: Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. Heel veel van mijn gedachten zijn onbewust, maar desalniettemin bepalen ze wel hoe ik me voel en hoe ik in het leven sta. Door mij bewust te worden van mijn gedachten, kan ik ze toetsen aan wat God zegt: zo weet ik of ik Gods waarheid hoor. En ik kan, door mij actief te richten op al de waarheden die God in zijn woord voor mij heeft laten opschrijven, bepalen welke gedachten ik wil hebben!

Hier is mijn hart Heer, spreek uw waarheid binnen in mij.