Hoe beschrijf je God?

Rik Op den Brouw

•••

Enige tijd geleden volgde ik een online cursus, aangeboden door een combinatie van een Amerikaanse en een Israëlische universiteit met de titel ‘Hope’. Een van de onderdelen startte met de vraag welke woorden je zou gebruiken om God te beschrijven. Op basis van de antwoorden werd een woordwolk gemaakt. Zie hier. De grootte van de woorden geeft aan hoe vaak een woord gekozen is.

Het meest gekozen woord is ‘Powerful’

(machtig).

Veel woorden gaan over macht en kracht. ‘Love’

(Liefde) werd slechts door 2% van de 240 deelnemers gekozen. Dat zijn dus slechts 5 mensen, waar ik er een van was. Woorden als ‘good’ en ‘father’ kenden nog minder stemmers.

Wanneer je bedenkt dat de meeste cursisten op de een of andere manier een relatie hebben met geloof en religie is dat toch wel triest, dat er zo naar God gekeken wordt. Er wordt eerder gedacht aan macht, kracht, uitsluiting en oordeel. Velen zien de kerken als instituut, of de kerkgangers, als de oorzaak van veel conflicten.

Jezus had er in zijn tijd op aarde ook mee te maken. De verwachte Messias was immers degene die de Romeinen met geweld zou verdrijven. In plaats daarvan koos hij voor liefde en stierf hij voor alle mensen. Ultieme kwetsbaarheid. Ook in het Bijbelboek Openbaring komt dit beeld voor. In een visioen van Johannes (hoofdstuk 5) moet een boekrol geopend worden en iedereen kijkt naar de woeste leeuw van Juda (symbool van geweld) maar dan blijkt het een geslacht lam (symbool van de gekruisigde Jezus en dus van kwetsbaarheid) die dit kan doen. Het is dus niet het geweld, het onrecht, maar de liefde die overwint. De kracht van de liefde is groter dan de kracht van wapens. In deze onrustige tijd van verandering, waar niets meer zeker lijkt, een bemoedigende boodschap. Liefde overwint ook in een tijd van (dreiging van) oorlog, gezondheidscrises, klimaatcrisis, stikstofcrisis, voedselcrisis, energiecrisis enzovoorts.

Maar hoe zit het dan met de Vader. Velen bedoelen Hem toch als ze God zeggen. Jezus mag dan wel Liefde zijn maar hoe weet je dan hoe God de Vader is? Jezus is daar duidelijk over: ‘Ik doe wat ik de Vader zie doen’ en ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’. Dus de Vader is zoals Jezus is, de bron van Liefde.

Jezus strekt zijn armen uit naar alle mensen zeker naar de zwakkeren, de zieken en de armen. Hij doet dat terwijl Hij weet dat mensen niet perfect zijn. Wanneer mensen hun doel missen door dingen te doen die niet passen bij het volgen van Jezus rekent Hij dat niet aan. Door Zijn kruisdood en opstanding zijn misstappen vergeven en kunnen wij weer verder in het navolgen van Hem.

Wij zijn geroepen tot navolging van Christus dus ook voor ons geldt dat de liefde het belangrijkste is. Ook accepteren dat mensen en organisaties niet perfect zijn. Dat betekent zorgen voor de zwakken, de zieken en de armen. Het bijzondere is dat iedereen dat op de een of andere manier altijd wel een keer is. Daarom hebben we elkaar steeds weer nodig.

Mocht het een keer te veel worden dan is er altijd wel iemand die dit opvangt samen met onze Grote Broer. Jezus geeft ons Zijn Liefde om ons verder te helpen. Dus bij Hem geen schuld of oordeel alleen maar Liefde. Het is aan ons om Hem daarin te volgen.

RECENTE ARTIKELEN

Gereed

GereedLily Knol ••• Als ik visite krijg en ik weet op welk tijdstip ze komen omdat we dat hebben afgesproken, dan zorg ik dat ik…

LEES VERDER
Klik hier voor meer artikelen >>

Wil jij ook de ENTHOUSIAST per mail ontvangen en/of UPDATES uit de gemeente schrijf je dan in.