KAN IK MIJZELF DE FOUTEN DIE IK GEMAAKT HEB VERGEVEN?

Lieve (vul je naam maar in), ik hoop dat u dat kunt! Ik hoor een psychiater zeggen in een interview: “Als mensen zichzelf konden vergeven zou de meerderheid van mijn patiënten genezen zijn.”

Maar waarom zou u dat dan niet doen? Misschien door een verkeerd beeld van uw fouten. “Een fout is alleen een fout als je er niets van geleerd hebt,” zei iemand eens. Maar ja, sommige lessen zijn wel erg hard en pijnlijk, dat is waar.

 

De “Grote Fout” was de bedoeling

Wij zijn hier op Aarde om te leren. Nog veel meer om af te leren. We zijn hier met een (voor)geschiedenis gekomen, een gegeven wat wij in alle godsdiensten tegenkomen, zij het, niet overal in dezelfde vorm. Heel mooi en huiveringwekkend mysterieus vind ik zelf wat de christelijke Bijbel zegt over de allergrootste eerst fout die de mens heeft gemaakt. De ‘mother of all mistakes’ de zogenaamde “zondeval” of “oerzonde”. Hoe tragisch die daad ooit geweest is en hoe catastrofaal de gevolgen, kunnen wij elke dag waarnemen in de wereld om ons heen. Als je het oeroude verhaal leest, dan blijkt dat die Grote Fout tóch de bedoeling was. Als Adam en Eva (symboliek van het hele menselijk geslacht) de verboden vrucht genomen hebben, zegt de Schepper: “Zie nu is de mens geworden als één van Ons, kennende goed en kwaad.” De mens heeft goddelijke afkomst en goddelijke bestemming en die bestemming begint hier in de modder en moeite van deze wereld. Door de kennis van goed en kwaad zal hij uiteindelijk dat goddelijke doel bereiken.

 

Vergeving

Het feit, dat de eerste fout van de mens, hoe pijnlijk ook en hoe groot ook de gevolgen, toch noodzakelijk is en zal leiden naar de goddelijke bestemming, maakt ons beeld van fouten (zonden) in ons leven nogal anders. Het eerst wat God ook doet na die eerste grote zonde, is de mens meteen de vergeving aankondigen! Daar, in dat duizenden jaren oude geschrift van de Joden, klinkt dan een vooraankondiging van de komst van Jezus, de Zoon van God, die de straf voor de zonden van de mens zal ‘wegdragen’. In het Nieuwe gedeelte van de Bijbel, het Nieuwe Testament wordt dan verteld hoe “God in Christus de kosmos met Zichzelf aan het verzoenen worden was”, althans wanneer je de speciale constructie van het Grieks probeert te vertalen. Elke mens is al vergeven door God. De straf voor elke daad is al weg. “Zo is er dan geen veroordeling meer,” zegt de Bijbel dan. Ook al willen de religies van de mens u soms wat anders wijsmaken en u toch nog een oordeel aanpraten, zodat u hun oplossingen daarvoor nodig zou hebben, gelooft hen alleen maar als zij u vertellen dat God het hele probleem al in Christus heeft opgelost. Van Gods kant is er dus vergeving voor elke mens die de bloedende hand van Jezus aanneemt. Want je moet dit wel geloven natuurlijk. Je mag ook geloven dat je je eigen schuld tot in eeuwigheden moet dragen, zo u dat zou willen.

 

Willen geloven

Een Japanse soldaat heeft 29 jaar na de Tweede Wereldoorlog in de jungle gezeten op een Filipijns eiland, omdat hij geloofde dat het nog steeds oorlog was met de VS. Toen de Amerikanen hem probeerden uit die jungle te krijgen door hem te vertellen dat het al 29 jaar vrede was, hebben ze grote moeite moeten doen. Dat is toch wat: 29 jaar in een overbodige hel verkeren, omdat je niet weet, of niet gelooft, dat het vrede is met God! Er is al vergeving van Gods kant voor al uw fouten. Sommige gevolgen zijn niet meer te veranderen, maar als er geen veroordeling meer is van Zijn kant, en wij veroordelen op die basis ook onszelf niet meer, en wij stoppen met de zelfkastijding en het ge-had-ik-maar of ge-had-ik-maar-niet, dan kan er een wonder gebeuren en kunnen fouten het mysterie van het leven laten zien. Dan komt ontdekking en groei. Daarom zijn fouten noodzakelijk. Zijn er dan nog wel ‘fouten’?

Ds. Ed Meenderink

HEB JE VRAGEN?
WIL JE HIER VERDER OVER PRATEN?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.