Pasen en nu?

Rik Op den Brouw

•••

Pasen is het feest van overwinning op de dood en van verlossing. Niet de verlossing van de wraak van een boze god maar verlossing van macht en hebzucht. De keuze om die verlossing te omarmen is aan ons. Pasen is dus eigenlijk het feest van een nieuwe start. Een start waarin de liefde waarover Jezus sprak een werkwoord wordt.

De franciscaan Richard Rohr spreekt over drie incarnaties van Christus. De eerste is in de schepping van het universum 13,7 miljard jaar geleden. God is door Christus in alles. De tweede is in Jezus, de God-mens. De derde in de zich ontwikkelende liefdevolle gemeenschap. Rohr concludeert: God heeft lief door in alles te zijn. God is in alles: in het hele universum, melkwegstelsels, sterren, planeten en dus ook in de aarde, de natuur, planten, dieren en mensen.

Pasen betekent dat we niet meer hoeven te wachten op verlossing, we zijn al verlost. We mogen door ‘Christus in ons’ meewerken aan de doorgaande schepping. Dit besef, levend aanwezig bij Johannes, Paulus en de eerste christenen, is verloren gegaan. Door vooraanstaande theologen kwam de nadruk te liggen op zonde en opnieuw: verlossing.

Het loslaten van het idee van één zijn met de schepping heeft verstrekkende gevolgen. De gedachte dat de mens de kroon is op de schepping leidde ertoe dat de mens zich losgemaakt heeft van de schepping. De aarde wordt gezien als een productiemiddel dat naar hartenlust gebruikt kan worden. Descartes keek niet alleen zo naar de aarde maar ook naar dieren. Hij noemde ze machines. Als een dier het uitkrijt, is dat geen teken van pijn maar van een slecht functionerende machine. Zo gaan we nog steeds met de aarde en de natuur om en daarmee ook met God.

De aarde heeft, samen met God, ongeveer 4,5 miljard jaar nodig gehad om te komen waar zij nu is en wij zijn bezig om haar in een paar honderd jaar te vernietigen. De grootste uitroeiing van biodiversiteit sinds 65 miljoen jaar toen de dinosauriërs verdwenen. Chemische middelen verslechteren de luchtkwaliteit, de regen is zuur, rivieren en zeeën zijn vervuild. Het klimaat verandert. Het verschil tussen arm en rijk is nog nooit zo groot geweest Een groepje rijken heeft meer vermogen dan meer dan de helft van de wereldbevolking. Enzovoorts. Zo is de liefde verdwenen. Zo is God naar de zijkant van ons bestaan verdreven.

Paus Franciscus heeft in zijn Laudato Si gepleit voor moreel besef en een volstrekt andere wijze van omgang met de aarde, de natuur en onszelf. Veel trendwatchers geven al jaren aan dat het zo niet langer kan. De paus gaf onlangs aan dat de corona-crisis een signaal van de aarde is dat het anders moet. Herkennen wij de tekenen des tijds? Nemen we de nieuwe start van Pasen serieus om samen met God onze planeet een beter huis te maken. Een huis van verbondenheid met de aarde, de natuur en met alle mensen. Dat betekent belangrijke keuzes in wat jij en ik doen, wat wij eten en tegen welke prijs, welke kleren we kopen en tegen welke prijs, hoe we ons opstellen ten aanzien van de vernietiging van aarde en natuur en uiteindelijk onszelf. Keuzes maken die de aarde, planten, dieren en mensen als verbonden zien. Jezus zegt volg mij. Christus is aanwezig in heel de schepping, in jou en mij. Hem volgen is leven vanuit die eenheid. Het is aan ons.

[fbcomments width=”100%” scheme=”dark”]

RECENTE ARTIKELEN

Relatiegeschenken

RelatiegeschenkenColette van der Heiden ••• Ik werd een tijdje terug verrast door de ontdekking dat ik van bijbels ‘offeren’ een heel vertekend beeld had. ‘Offers…

LEES VERDER
Klik hier voor meer artikelen >>

Wil jij ook de ENTHOUSIAST per mail ontvangen en/of UPDATES uit de gemeente schrijf je dan in.

* verplicht veld
E-mail Services (maak een keuze)