Het grootste misverstand

3 maart 2019
Ds. Ed Meenderink
Romeinen 3:9-24

[printfriendly]

Samenvatting

Het grootste misverstand over ons geloof is de gedachte dat er “goede” en “slechte” mensen zouden zijn, waarbij de goede “naar de hemel gaan” en de slechte “naar de hel”. In Gods ogen is niemand goed genoeg. Bij zo’n indeling bevinden de meesten van ons zich angstvallig dicht bij de midden grenslijn en kan slechts een enkel zondetje meer ons aan de verkeerde kant doen belanden!

Er zijn geen “goede” en “minder goede” christenen. Christenen zijn mensen die weten dat zij Christus nodig hebben, voor nu, en de eeuwigheid.

Vragen

  1. Wat vind je van dat negatieve mensbeeld dat Paulus schetst (met citaten uit de psalmen) in het schriftgedeelte?
  2. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat de rampzalige indeling van mensen in “goede” en “slechte”, waarbij de goede naar de hemel gaan en de slechte naar de hel, betekent dat de meesten van ons die geen heiligen zijn ,maar ook geen seriemoordenaars, zich heel dicht bij die enge middengrens bevinden?
  3. Definitie van “een christen”: iemand die weet dat Hij Christus nodig heeft voor nu en de eeuwigheid. Ben jij dan een christen?
  4. Door de foutieve gedachte dat “een christen een beter/goed mens is” zijn velen de mist ingegaan met (zaken)relaties, vriendschappen etc. Ken je daar zelf voorbeelden van? Waarom is die gedachte fout?
  5. Wat veroorzaakt Jezus wanneer Hij de Wet van God (geboden) aanscherpt door te stellen dat “wie in zijn hart al zondigt” door bijv. overspel te overwegen of door iemand te blijven haten en daarmede hem/haar te vermoorden, voor God net zo schuldig staat als iemand die dat werkelijk ook doet?