Drie andere woorden

Ds. Dennis Mohn
4 december 2022
1 Johannes 2:3-11

[printfriendly]

Samenvatting

In de eerste eeuwen van de kerk was er een beweging/sekte die nogal voor problemen zorgde, namelijk het gnosticisme. Wat vooral belangrijk was in gnosticisme waren individuen. Zelf, het individu. Gnosticisme was ook vaak gericht op het hoofd. Dat wat je in je hoofd gelooft is het meest belangrijk. Het derde woord om gnosticisme te omschrijven is de hemel. Of anders gezegd, het ging erover hoe we hier zo snel mogelijk wegkomen. Gnostici verafschuwden het lichaam.

Het was verleidelijk het alleen over jezelf te laten gaan, dat het alleen om jou draaide, om het alleen te laten gaan over wat we met ons hoofd bevestigen en geloven, en om het evangelie alleen te laten gaan over dat we hier zo snel mogelijk weg komen. De reden waarom het belangrijk is dit te weten is omdat veel van het geloof waar we in zijn opgegroeid en de manier waarop velen in deze tijd geloven zorgwekkend gnostisch is. Gnosticisme: zelf, hoofd en hemel.

Maar als we naar het grotere verhaal kijken zien we dat we als kerk drie andere woorden horen te verinnerlijken. Het evangelie gaat over jou die gedoopt is in een groep mensen die je verwelkomen aan de andere kant van het water. Johannes nodigt een gemeenschap uit om het evangelie te belichamen. In plaats van ‘zelf’ zou je er dus community/gemeenschap van moeten maken.

Het hele mysterie van het evangelie is dat het Woord vlees werd zodat het aan ons kon openbaren wat het betekent te leven zoals God wil dat we leven terwijl we een lichaam hebben. Zodat we kunnen zien wat belichaamd geloof betekent. Een geloof dat dingen wel met het hoofd gelooft, maar ook een geloof dat ons hele lichaam, ziel en geest heiligt. Dus in plaats van alleen hoofd moeten we het hebben over lichaam.

Verder zal God de schepping vernieuwen en niet weggooien en opnieuw beginnen. Er zal een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde komen. Dus in plaats van hemel moeten we het over nieuwe schepping hebben. En als je wilt weten of je deel bent van deze nieuwe schepping zegt Johannes het volgende hierover: Het is een oud gebod. Maar het is ook nieuw. En het is alleen nieuw omdat het het oude begrijpt. En het nieuwe is dus dit: Heb je lief?

Als we een gemeenschap van gelovigen tegenkomen die zegt: We kennen God. Ze zijn samen onderweg als community die God echt kennen, ze gehoorzamen God met alles wie ze zijn, ze houden van elkaar met alles wie ze zijn. En sommige krijgen het zelfs voor elkaar om van hun vijanden te houden. Als je zo’n community tegenkomt kun je ervan uitgaan dat ze God kennen

Vragen

  1. Herken je de gnostische trekken in de manier waarop wij soms het geloof beleven? Dat het dus alleen gaat over zelf, wat we met ons hoofd bevestigen, en zo snel mogelijk weg hier.
  2. Wat zou er anders moeten als we het meer willen hebben over community, lichaam en nieuwe schepping? Wat betekent dit concreet voor jou/jullie?
  3. In de kern gaat de Bijbeltekst over gehoorzaamheid. Het tegenovergestelde van legalisme is niet de afwezigheid van regels maar gehoorzaamheid uit liefde. Wat betekent het voor jou om gehoorzaam te zijn aan Gods woord?