VERNIEUWD BEWEGEN :: Uw wil geschiede

Ds. Dennis Mohn
5 februari 2023
Marcus 3:20-35

[printfriendly]

Samenvatting

De boodschap in de preek van deze zondag lijkt zo simpel… maar is het dat ook?

Opnieuw had Dennis het over het gebroken verhaal waarmee we als christenen leven. Het verhaal over God die van alles van ons wil, die een plan heeft voor ons als individu en voor de wereld, en dat wij grote moeite moeten doen om die wil van God te ontdekken, want anders gaat het mis. Als we bidden ‘niet mijn wil maar Uw wil geschiede’, dan doen we dat vaak omdat we wel weten wat wìj zouden willen, maar eigenlijk geen idee wat God zou willen. Maar, als God wil dat we Zijn wil doen, zou het toch raar zijn, als Hij ons niet zou vertellen wat die wil is? Daar zouden dan toch gewoon geen misverstanden over moeten bestaan? En nu zou het echt te ‘gemakkelijk’ zijn om te zeggen dat we daar de Bijbel voor hebben; na millennia van discussie over van alles en nog wat, moeten we toch concluderen dat die niet op alle punten zo eenduidig is, dat we nu alle details van het plan van God voor onszelf en voor de wereld kennen?

Of wel … ?

Dennis wil ons duidelijk maken dat het allemaal draait om relatie. We noemen onze wesleyaanse theologie ook een relationele theologie. Heiliging is een relationeel begrip. Zonde is een relationeel begrip. Alles draait om relatie. Dus als we dat toepassen op ‘de Wil van God’, dan moet die toch ook over relatie gaan? Niet perse over details. Niet over ‘oorzaak en gevolg’ of ‘daad en consequentie’. Onze wereld is geen automaat, die werkt volgens het principe ‘als je A doet, volgt er altijd B’. Zo kunnen we het niet simplificeren. Het universum werkt relationeel.

En dat is dan ook precies wat Jezus ons leert: de wil van God gaat over liefde. Over relatie. We kennen het in onze gemeente als ‘Goed liefhebben, omwille van de wereld’. Of als Liefde 3D: houden van God, van je naaste en jezelf. ‘God wil helemaal niet zoveel van ons’, zei Dennis. Hij wil dat we liefhebben, zoals in de hemel liefde heerst. Dat we in onze relaties staan op de beste manier mogelijk, dat we liefhebben met de hoogste liefde. Opdat ‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel als ook op de aarde.’ Dat is niet zoveel en tegelijkertijd héél wat.

Dus opnieuw, en vernieuwd, mag deze week je aandacht gaan naar de relaties in je leven. Alle relaties, met familie, vrienden, maar ook op je werk, of in het verkeer – hoe oppervlakkig in het voorbij gaan en hoe diepgaand in kleine gesprekken en gebaren.

Hoe laat JIJ, in jouw relaties, Gods wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde ?

Ds. Ank Verhoeven