Het gebed van Agur

Ds. Ank Verhoeven
5 november 2023
Spreuken 30
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

In Spreuken 30 vinden we een vrij onbekend persoon in de Bijbel: Agur, zoon van Jake. We weten verder eigenlijk niets over hem. Het is hoe dan ook iemand die over een wijsheid beschikte die hem een plek in de bijbel gaf.

We focusten vandaag vooral op zijn gebed (vers 7-9), waarin hij twee dingen vraagt aan God. Het is geen gebed om directe hulp of nood, maar om iets wat zijn leven zou kunnen veranderen. Agur heeft ontdekt wat zijn zwakke eigenschappen zijn en vraagt God om daar balans in te brengen. Of beter gezegd, om hem precies dàt te geven wat hij nodig heeft, om naar Gods wil te leven.

In het geval van Agur lijkt het te gaan om moeite met waarheid onderscheiden en/of vertellen, en om iets van hebberigheid; dat hij niet zo goed om zou kunnen gaan met rijkdom of armoede. En dus vraagt hij God om daar balans in te brengen. Niet rijk niet arm. Want als je te veel hebt, vergeet je God misschien. En als je te weinig hebt, eigenlijk ook.

In de preek bespreekt Ank dat zo’n gebed niet alleen op gaat voor balans op het gebied van geld of bezit, maar dat het ook kan gaan over boosheid, luiheid, jaloezie en nog veel meer. Al die eigenschappen zijn een soort uitersten. Tegenover boosheid staat misschien geen grenzen aan kunnen geven. Tegenover luiheid staat de workaholic, tegenover jaloezie misschien iets van gemakzucht (er zijn veel andere mogelijkheden natuurlijk). Onder Gods leiding kunnen de gulden middenweg vinden, waardoor onze zwakheden onze krachten kunnen worden. Hieronder een soort stappenplan wat je kan helpen:

Stap 1: Bedenk of vraag hulp bij het bedenken om welke eigenschap het voor jou gaat. Waar heb je een patroon wat zich in het uiterste van iets bevindt en wat je anders wilt. Misschien is het voor de hand liggend, misschien heeft het ook wat tijd nodig om het goed te onderscheiden – ook hierin kun je Gods hulp vragen.

Stap 2: Welk uiterste ligt er voor jou tegenover deze eigenschap (zie voor voorbeelden hierboven)?

Stap 3: Ontdek wat de gulden middenweg zou zijn – dus wanneer voelt het als ‘in balans zijn’? Hoe ziet het midden er voor jou uit tussen luiheid en te hard werken? Of hoe kun je je grenzen aangeven, zonder boosheid te moeten gebruiken? Hoe kun je geld/bezit minder belangrijk maken, waardoor je je toch meer afhankelijk van God voelt? Bespreek met anderen om duidelijker te krijgen voor jezelf hoe je in balans kunt zijn en wat je daarvoor nodig hebt. Bid dat God je hierin geeft wat je nodig hebt.

Stap 4: Hoe kun je jouw zwakke – sterkte (de balans) gebruiken ten goede, voor jezelf, voor anderen en/of voor God? Vraag Gods leiding.

Stap 5: Vraag anderen om je te helpen zien wanneer je uit balans raakt. En luister dan ook.

Stap 6: Kijk om je heen of je anderen ziet, die met dezelfde dingen worstelen. Doordat jij hen voorgaat in het zoeken naar Gods leiding, naar het vinden van balans, kun juist jij hen misschien helpen om uit de uitersten te komen en ook balans te vinden.