BEWOGEN BEWEGEN :: Nog vandaag…

Ds. Dennis Mohn
6 november 2022
Lucas 23:32-46

[printfriendly]

Samenvatting

We hebben veel gesproken over wat bewogen bewegen allemaal betekend. Maar dan lezen we dit verhaal en moeten we ons realiseren dat bewogen bewegen ook betekent dat je het kruis niet uit de weg kan gaan.

Jezus zijn bediening was een leven van bewogen bewegen met allerlei verschillende mensen. Jezus was bewogen met tollenaars, zondaars, verstotenen, zieken. En door dit te doen ging hij tegen heel veel in van wat het gevestigde religieuze systeem als acceptabel beschouwde. Door bewogen te bewegen met degenen die verstoten werden, uitgesloten, beschouwd als de onaanzienlijksten van hen, bracht Jezus zichzelf altijd weer in de problemen. Het kostte hem uiteindelijk zijn leven.

We leven in een wereld van gevestigde systemen waarin bewogen bewegen gevaarlijk kan zijn. En hoe lastig is het om die systemen in onszelf af te breken, onszelf te verloochenen, en vooral met bewogenheid te bewegen door Jezus te volgen. De kerk worstelt niet met haar bestaan en identiteit en missie omdat ons een bepaalde manier van christen-zijn en gemeente-zijn zomaar is overkomen. Dat hebben wij met elkaar gecreëerd. Het komt dus altijd weer even binnen als Jezus bid: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.”

En dan komen we daar aan het kruis bij de ontmoeting die Jezus heeft gehad. Jezus ontmoet twee misdadigers die links en rechts van hem hangen. De één blijft vasthouden aan het systeem. Red jezelf dan en dan kun je ons ook nog even redden. Dus hij had zijn keuze gemaakt. De ontmoeting die ons mag raken is met de andere misdadiger. Hij zegt: “Jezus, denk aan mij.” En Jezus zegt: “Komt goed.”

Dit is alles… en het is dit moment, deze ontmoeting, die misschien alles onderuithaalt waar we in deze serie over hebben gesproken als we bewogen bewegen alleen weer als een nieuw systeem zien. Bewogen bewegen alleen als een nieuw systeem is niet waar het ten diepste om gaat. Maar bewogen bewegen als Jezus, als een nieuwe schepping, is waar het om gaat. Het gaat om Jezus! “Jezus, denk aan mij.” Als ik u ooit nodig heb gehad dan is het nu.

Het gaat alleen om Hem. Misschien hebben we er iets heel raars van gemaakt. Het lukte even. Maar misschien zijn we ook goed de mist in gegaan. Als ik u ooit nodig heb gehad dan is het nu. Misschien worstel je. We hebben het ook soms heel ingewikkeld gemaakt en nu overzien we het niet meer. Als ik u ooit nodig heb gehad dan is het nu. En het zal misschien betekenen dat we deze moeilijke boodschap van ons kruis op ons nemen niet alleen moeten horen maar ook ooit zullen ervaren. Als ik u ooit nodig heb gehad dan is het nu. We worstelen gewoon met dit leven, met deze wereld, met de systemen om ons heen, met de boodschap van het koninkrijk van God. Als ik u ooit nodig heb gehad dan is het nu. We hebben er soms aparte dingen van gemaakt. Het eindigde altijd weer in één of ander systeem. Als ik u ooit nodig heb gehad dan is het nu. En Jezus antwoordde: “Nog vandaag. Als ik ooit ergens wilde zijn dan is het nu hier met jou.”

Vragen

  1. We hebben veel gesproken over koninkrijkswaarden vs. de systemen van deze wereld. Bespreek met elkaar wat de verschillen zijn en de uitdagingen.
  2. Wat betekend dagelijks je kruis op je nemen en Jezus volgen voor jou? Hoe zie je dat terug in jouw leven en keuzes?
  3. Elk moment is er de mogelijkheid voor een betere toekomst. Het zijn de kleine keuzes die we maken die bijdragen aan de beweging van het grotere geheel. Hoe zie je dit werkelijkheid worden?