Jouw Geest?!

6 december 2020
Ds. Dennis Mohn
Lucas 4:16-29

[printfriendly]

Samenvatting

Jezus las de woorden voor van de profeet Jesaja en verkondigde dat ze vandaag deze woorden in vervulling hebben horen gaan. Het is nu genadejaar en iedereen was blij. Maar nadat het gesprek nog iets verder ging probeerden ze Hem opeens te vermoorden. Waarom werden ze boos? Omdat ze heel snel begrepen wat Jezus zijn punt was. Als het dus nu het genadejaar is, als het genadejaar nu uitgeroepen is en in vervulling zal gaan, als er nu vrijlating komt, herstel, bevrijding, drie keer raden voor wie het is? Het is het genadejaar voor iedereen!

Dit was dus voor iedereen die juist werd buitengesloten door hun gebrek aan status of reinheid – de armen. Ze hadden geen status en waren minder in de ogen van de rest. Ze waren waardeloos in de ogen van de status quo.

Jezus kwam om degenen met de verkeerde status weer te herstellen in de gemeenschap, in de relatie. Hij liet de leidende regels van status kantelen. De boodschap in het Lucasevangelie is dat mensen niet bestempeld horen te worden als insider en outsider op basis van hun geslacht, familie, erfenissen, financiële staat, religieuze reinheid, afkomst, enzovoort. De boodschap van Jezus was dat zulke kenmerken niet meer bepalend zijn. Iedereen mag de genade van God ontvangen. Iedereen is welkom! Het is het genadejaar! En het is voor iedereen! In alle verdere interacties met mensen in het Lucasevangelie zien we dat Jezus zich dus omgeeft met degenen die buitengesloten waren, de kans-armen.

We kunnen denk ik een aantal kansarme groepen benoemen. En Jezus kwam voor hen allemaal. Maar Jezus kwam vooral bij die ene. Het was voor Jezus heel persoonlijk. Het ís persoonlijk. En dan is de vraag: wie heb jij buitengesloten uit je leven omdat hij/zij niet voldeed aan je status quo? Omdat hij/zij het niet goed deed?

Jezus zei inderdaad dat de Geest op hem rust om aan de kansarmen het goede nieuws te brengen. Maar Jezus zei nog meer. Hij zei ook dat Hij zijn Geest achter zal laten om zijn werk voort te zetten. Dus eerst het moment aan het kruis dat Jezus zei: “Het is niet meer jouw schuld. Het is nu mijn schuld.” En dan was er dit moment dat de Geest op iedereen kwam en Jezus als het ware zei: “Het is nu niet meer alleen mijn Geest. Het is nu ook jouw Geest.” Dus de Geest van de Heer rust op jou, want hij heeft jou gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen.

Vragen

  1. Tijdens de preek werd de vraag gesteld wat voor jou belangrijker is: Dat je het goed doet? Of dat je het goede doet? Besprek met elkaar het verschil.
  2. Wie werd de outsider in je leven omdat ze niet voldeden aan je status quo? Deel met elkaar.
  3. Wat zou het betekenen om het genadejaar uit te roepen voor die ene in je leven die misschien hebt buitengesloten?