THE7 :: 7 is meer dan de massa

7 april 2019
Ds. Dennis Mohn
Lucas 9:10-17, Johannes 6:14-68

[printfriendly]

Samenvatting

Waarom vroeg Jezus aan de menigte om in groepen van 50 te gaan zitten? Het antwoord is te vinden in de crisis die na de wonderbaarlijke spijziging van de 5000 ontstond. Soms is het even goed om te kijken naar wat er na het wonder gebeurt om te zien of het wonder zijn punt heeft kunnen maken.

Nadat het wonder had plaatsgevonden en iedereen had gegeten trok Jezus zich terug omdat ze Hem tot een koning wilden maken die Hij niet wilde zijn (Joh. 6:14-15). Op gegeven moment hebben de mensen Jezus weer gevonden en het is duidelijk dat ze Hem vooral zochten omdat ze meer brood wilden (Joh. 6:30-31). Maar de betekenis van Jezus was niet het vermogen om oneindig veel in brood te voorzien. Zijn betekenis was in wie Hij was – de oprichter, stichter, grondlegger van het koninkrijk van God en niet het politieke koninkrijk van Israël.

Vervolgens zien we dat Jezus gefrustreerd was vanwege de oppervlakkigheid van de massa en Hij maakt een aantal ingewikkelde statements (Joh. 6:38-58). Consequentie was dat de meesten zich terugtrokken en niet verder met Hem gingen (Joh. 6:66). De reis hield op. En zo stortte Jezus Zijn massabeweging helemaal in… Dit is de crisis na het wonder.

Vanaf het begin ging het Jezus om het verkondigen van het koninkrijk van God (Lucas 9:11). Dat was en is uiteindelijk het evangelie, het goede nieuws! Dat was het punt. En dan was er dit moment dat ze moesten eten en Jezus liet iedereen in groepen van 50 zitten. Jezus creëerde uit de massa het samen. Want samen zijn we goed nieuws!

Een massa is vaak allerlei individuen die toevallig dezelfde kant op kijken. Maar dat is niet het koninkrijk van God. Het koninkrijk is één zijn in de beweging van het lichaam van Christus. Vanuit de anonimiteit van de massa naar verbinding. Dus Jezus liet iedereen in groepen van 50 zitten omdat Hij wilde dat, als het gaat om het koninkrijk van God, iedereen weet dat je erbij hoort, erbij mag horen, dat je gezien wordt als waardevol lid van het geheel met een gezicht, naam en verhaal, en dat je niet alleen een puntje in de massa bent of een getal in de statistiek. Jezus liet iedereen in groepen van 50 zitten zodat ze het koninkrijk van God zouden zien, niet alleen een massa mensen. Dat was het punt.

Toen de massa was vertrokken bleef alleen het samen, Jezus zijn huiskamer, over en ze waren er om de juiste reden (Joh. 6:67-68). Want Jezus sprak woorden die eeuwig leven geven. Woorden van het koninkrijk van God dat tot leven komt als we gaan zitten in groepen van 50. Hier op zondag in de massa kunnen we maar zoveel voor je doen. Hier kunnen we je vertellen over het koninkrijk van God en mag je het beleven. Maar erin leven moet je daar. Dus in onze huiskamers willen we dat je weet dat je bij het koninkrijk van God hoort en dat je het daar mag ervaren en erin mag leven. Dat was altijd het punt. Want 7 (volledig gemeente zijn) is meer dan de massa.

Vragen

  1. Lidmaatschap betekent vooral lid worden van een familie. Wat betekent dat specifiek voor jou? Vertel over jouw familie in Christus?
  2. Hoe voorkomen we dat lidmaatschap een politiek karakter van druk uitoefenen, protest en/of manipulatie krijgt?
  3. De huiskamers zijn de plek waar het koninkrijk van God leeft. Het is de plek waar de gemeente (massa) bij elkaar komt en mag weten dat je erbij hoort. Hoe kunnen jullie als huiskamer anderen die plek ook bieden?
  4. Maak een kort rondje en deel met elkaar hoe de preek heeft bijgedragen aan je verlangen om goed lief te hebben van God, naaste, en jezelf, omwille van de wereld.