Kosmisch wonder

8 september 2019
Ds. Ed Meenderink
2 Korintiërs 5:14-20

[printfriendly]

Samenvatting

In Christus was God de wereld (kosmos) met Zichzelf aan het verzoenen “worden zijn” zegt onze tekst in het Grieks. Dat wil zeggen dat God 2000 jaar geleden de vijandschap die ontstaan was tussen Hem en ons opgelost heeft. Onze boodschap bestaat nu uit de woorden aan heel de kosmos: “Laat u verzoenen,” neem de Hand van Christus aan! Besef dat je gelieft, verzoend en vergeven bent en eeuwig leven hebt! Deze heerlijke waarheid plaatst ons in een ander bewustzijn van waaruit liefde een nieuw leven en vergeving naar anderen (zelfs vijanden) mogelijk wordt, niet als een religieus onmogelijk gebod, maar vanuit een innerlijke bron en een staat van ons bewustzijn, op basis van onze beschouwing, ons geloof.  Dit wonder maakt religie volledig overbodig en onzinnig. Religie, met haar blinde gehoorzaamheid uit angst, voorschriften en rituelen en plichten, ontkent dit kosmisch wonder in Christus! Bonhoeffer pleitte daarom voor een religie-loos christendom. En Karl Barth noemde religieuze verschijnselen in het christendom een betreurenswaardig overblijfsel.

Vragen

  1. Probeer zelf eens aan iemand anders te vertellen waarom religie haaks staat op wat Jezus aan het Kruis als Kosmisch Wonder heeft verricht en waarom ons geloof geen religie is.
  2. De hel is geen plaats of omgeving, maar een toestand van ons bewustzijn die voortkomt uit wat wij geloven, zoals wij de dingen beschouwen/zien. Wat vind je hiervan?
  3. Als iemand zich niet geliefd voelt door een ander maar bang is voor afwijzing of oordeel dan is hij/zij ook niet echt corrigeerbaar ook als die angst onterecht is maar slechts als illusie in de persoon leeft. Herken je dit?
  4. Als God ons niet meer veroordeelt, zoals de Bijbel steeds zegt, wie is dan nog de enige die mij kan veroordelen? Waar komt dat gevoel van veroordeling en afwijzing en niet geliefd zijn dan vandaan?