BEWOGEN BEWEGEN :: De Geest en mijn lelijke kant

Ds. Dennis Mohn
9 oktober 2022
Johannes 3:1-21

[printfriendly]

Samenvatting

Één van de dingen die we misschien als onbeduidend beschouwen in dit verhaal is het feit dat Jezus de ontmoeting toeliet met Nikodemus, een farizeeër. En hij ging deze aan zonder vooroordeel. Gedurende zijn bediening botste Jezus vaker met koppige farizeeën. En op een gegeven moment zou je denken dat je er toch klaar mee bent. Wat als je de zoveelste farizeeër ontmoet in je leven? Durf je dan de ontmoeting nog aan te gaan?

Het is zo lastig om zonder vooroordeel de ander te ontmoeten. We zeggen het niet vaak maar we denken het wel. En dan ben je gewoon onderdeel van de club – een farizeeër die de farizeeër veroordeelt die anderen als farizeeër veroordeelt.

De uitdaging van bewogen bewegen is niet alleen van Jezus houden. De uitdaging om als Jezus bewogen te bewegen is van de farizeeër houden. Hier is waar de farizeeër liefhebben begint: Het begint met de farizeeër in jezelf liefhebben. Als ik de lelijkste kant van mezelf kan liefhebben, die lelijke emoties en gedachten, die boosheid, misschien wraakgevoelens, die jaloezie, dit egocentrische gedrag, die onverschilligheid, al die verraders van liefde – als ik deze kant van mezelf kan liefhebben kan ik het ook in de ander.

En dan kan ik als Jezus zonder vooroordeel Nikodemus ontmoeten en degene die voorheen allemaal farizeeën waren voor mij. Durf je in het licht te gaan staan en te houden van de lelijkheid, de farizeeër, de Nikodemus in jezelf? Dan kun je ook houden van de zoveelste Nikodemus die je ontmoet en bewogen met hem/haar bewegen.

En dit is wat er dan gebeurt: Jezus zag vooral de zoekende naar het koninkrijk van God. Bewogen beweegt Jezus met zijn zoektocht mee. En Jezus nodigde hem uit naar het licht. Nikodemus was op zoek naar meer en hij vond het. Nikodemus – een farizeeër die een volgeling van Jezus was in het geheim en later in het openbaar. Onderschat dus nooit wat God in het geheim kan doen in de levens van mensen onderweg van duisternis naar licht.

Ik heb de Geest nodig om de lelijkste kant van mijzelf lief te hebben, om bewogen te bewegen met de Nikodemus in mij. En dan zal ik zelfs bewogen bewegen met degenen die altijd het bloed onder mijn nagels vandaan haalden. En het zijn er zoveel maar ik zal elke keer opnieuw bewogen bewegen als Jezus die Nikodemus ontmoet want de Geest rust op mij om goed nieuws te brengen.

Vragen

  1. Wat als je de zoveelste farizeeër ontmoet in je leven? Herken je de neiging om het gesprek maar niet meer aan te gaan? Te denken dat het geen nut heeft? Hoe kwam je tot die gedachte?
  2. Is het moeilijk of makkelijk voor jou om een ander niet te ontmoeten met een vooroordeel op zak? Hoe komt dat?
  3. Als je de lelijkste kant van jezelf kan liefhebben kan je het ook in een ander. Heb je een lelijke kant? Deel met elkaar.
  4. Het gebed ‘God wees mij genadig’ kan ons enorm helpen om lelijke kanten aan het licht te brengen. Hoe kun je dit in je dagelijkse routine inwerken?