Alles begint met een vraag

12 september 2021
Ds. Dennis Mohn
Johannes 6:5-13

[printfriendly]

Samenvatting

Alles – goed of minder goed – begint ergens met een vraag. Het begint nooit met een antwoord. Op de één of andere manier hebben we wel vaak de neiging om te beginnen met antwoorden. We willen graag antwoorden maar we hebben een God die liever vragen stelt. Jezus stelde 307 vragen in de vier evangeliën. En er worden hem 183 vragen gesteld. En van deze 183 beantwoordt Hij er maar 3. De volgende stappen in het leven en in je relatie met God beginnen niet ermee dat jij alle antwoorden hebt. Ze beginnen met een vraag.

Jezus vraagt dus iets aan Filippus. En Filippus veronderstelt dat de vraag gaat over de kosten. Maar Jezus vraagt niet om informatie. Jezus vraagt om inzicht. Jezus wilde van Filippus weten of hij wist waar hij moest zijn met een nood.

Andreas stelde vervolgens een eerlijke vraag. Hij vroeg: “Hoe ver komen dan we hiermee? Ik zie het niet gebeuren.” En toen zag Hij het gebeuren! Het wonder begon met een eerlijke vraag! Het wonder kan alleen daar zichtbaar worden waar we eerlijk zijn over onze tekortkomingen, onze twijfels, onze kwetsbaarheid.

Misschien vraag je je ook af: Is het wel genoeg? Duizenden mensen werden verzadigd en hadden meer dan genoeg. En alles wat iedereen te eten had en wat meer dan genoeg was kwam van vijf broden. Het kwam allemaal van datgene wat niet genoeg was. Het werd alleen genoeg omdat ze kwamen bij degene die genoeg was en zei dat het genoeg is. Vijf broden waren niet genoeg maar brood bleef komen. En Jezus zorgt ervoor dat genade blijft komen in je leven. Liefde blijft komen in je leven. Vergeving blijft komen.

Het wonder begon met een vraag. Zolang wij degenen zijn die alleen de antwoorden hebben zijn we behoorlijk beperkt in waar wij toegang toe hebben. Vragen creëren toegang en verbinding. Vragen openen ons bewustzijn voor een rijke verscheidenheid aan mogelijkheden.

Wie moesten ze vervolgens te eten geven? Ze moesten de menigte te eten geven en het eten dat ze hen gaven kwam uit diezelfde menigte. Soms gebruikt God een nood in ons leven om ons te laten ontdekken dat de voorziening al aanwezig is in ons. Dus als je je weer een keer afvraagt of je het in je hebt om wat dan ook aan te kunnen: God heeft al in je gestopt wat je nodig hebt. De menigte die de nood had droeg ook het wonder in zich.

Vragen

  1. Herken je van die momenten waar je beter eerst een vraag of twee had moeten stellen? Deel met elkaar hoe dit het gesprek en je beeldvorming beïnvloedde.
  2. Geloven is de vragen te leven met hoop. Toch vinden we het soms lastig om de vraag te laten staan. Hoe kunnen we voorkomen te snel tot antwoorden over te gaan?
  3. Alles begint met een vraag. Welk inzicht heb je gewonnen na aanleiding van een vraag die God aan je stelde?